Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

SyntaxError: 'return' statement outside of function (Edge)
SyntaxError: return not in function (Firefox)
SyntaxError: yield not in function (Firefox)

Error type

SyntaxError.

What went wrong?

A return or yield statement is called outside of a function. Maybe there are missing curly brackets somewhere? The return and yield statements must be in a function, because they end (or pause and resume) function execution and specify a value to be returned to the function caller.

Examples

var cheer = function(score) {
 if (score === 147)
  return 'Maximum!';
 };
 if (score > 100) {
  return 'Century!';
 }
}

// SyntaxError: return not in function

The curly brackets look correct at a first glance, but this code snippet is missing a { after the first if statement. Correct would be:

var cheer = function(score) {
 if (score === 147) {
  return 'Maximum!';
 }
 if (score > 100) {
  return 'Century!';
 }
};

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, nmve, fscholz, lewisje
Përditësuar së fundi nga: mdnwebdocs-bot,