Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

TypeError: Unable to get property {x} of undefined or null reference (Edge)
TypeError: null has no properties (Firefox)
TypeError: undefined has no properties (Firefox)

Error type

TypeError.

What went wrong?

Both, null and undefined, have no properties you could access.

Examples

null.foo;
// TypeError: null has no properties

undefined.bar;
// TypeError: undefined has no properties

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, fscholz
Përditësuar së fundi nga: mdnwebdocs-bot,