Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

Error: Permission denied to access property "x"

Error type

Error.

What went wrong?

There was attempt to access an object for which you have no permission. This is likely an <iframe> element loaded from a different domain for which you violated the same-origin policy.

Examples

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <iframe id="myframe" src="http://www1.w3c-test.org/common/blank.html"></iframe>
    <script>
      onload = function() {
    console.log(frames[0].document);
    // Error: Permission denied to access property "document"
   }
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, ejzimmer, Bzbarsky, fscholz
Përditësuar së fundi nga: mdnwebdocs-bot,