This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Јаваскрипт (ЈС) је лак, интерпретиран или  JIT - компајлиран програмски језик са функцијама првог реда. Иако је добро познат као скрипт језик веб страница,  користи се и у другим програмским окружењима, као што су  node.js и Apache CouchDB. Јаваскрипт је  базиран на прототиповима, мулти-парадигматични језик с динамичном типизацијом који подржава објектно-оријентисани, процедурални и декларативни (нпр. фунционални) стил програмирања. Прочитај више о Јаваскрипту.

 

Овај део је посвећен самом Јаваскрипту, као програмском језику, а не деловима који су специфични за веб странице или друга окружења.
За информације о APIs које се тичу веб страница, посетите Web APIs и DOM.

Јаваскрипт стандард је ECMAScript. Почев од 2012, сви модерни веб претраживачи у потпуности подржавају ECMAScript 5.1. Старији претраживачи подржавају најмање ECMAScript 3. ECMA International је 17. јуна 2015. је објавила шесту верзију  ECMAScript-а која је званично названа ECMAScript 2015, и иницијално се говорило о њој као  ECMAScript 6 или ES6. Од тада,  ECMAScript стандарди се објављују једном годишње. Ова документација се односи на последњу верзију у припреми, што је тренутно ECMAScript 2018.

Не мешајте Јаваскрипт са програмским језиком Јава. И "Јава" и "Јаваскрипт" су заштитни знаци или заштићени заштитни знаци компаније Оракл у САД и другим земљама. Ипак, ова два програмска језика имају веома различиту синтаксу, семантику и примену.

Туторијали

Научите да програмирате у Јаваскрипту с нашим водичима и туторијалима.

За комплетне почетнике

Идите на нашу Learning Area JavaScript topic ако желите да учите Јаваскрипт а немате претходног искуства у Јаваскрипту или у програмирању. Комплетна поглавља доступна тамо су:

Први кораци у Јаваскрипту
Одговора на нека основна питања као што су "шта је Јаваскрипт?", "како изгледа?" и "шта може да уради?". Такође, даје објашњења о кључним особинама Јаваскрипта као што су променљиве, стрингови, бројеви и низови.
Структурни блокови Јаваскрипта
Наставља наше изучавање кључних особина Јаваскрипта, скреће пажњу на најчешће коришћене типове блокова кода као што су условни изрази, петље, функције и догађаји.
Увод у објекте Јаваскрипта
Објектно оријентисана природа јаваскрипта је важна за разумевање ако желите да проширите знање језика и да пишете ефикаснији код, зато имамо ово поглавље да вам помогне у том циљу.

Јаваскрипт водич

Јаваскрипт водич
Детаљнији водич у Јаваскрипт, за оне који имају претходно програмерско искуство било у Јаваскрипту или неком другом језику.

Средњи ниво

Поновни увод у Јаваскрипт
Преглед за оне који миследа знају Јаваскрипт.
Структуре података у Јаваскрипту
Преглед доступних стуктура података у Јаваскрипту.
Поређење једнакости и једнакост
Јаваскрипт обезбеђује три различита оператора  за поређење вредности: строга једнакост користи ===, мање строга једнакост ==, и Object.is() method.

Напредно

Наслеђивање и ланац прототипова
Објашњење погрешно схваћеног и потцењеног  наслеђивања заснованог на прототиповима.
Строги режим или "use strict"
Строги режим каже да не можете користити ниједну променљиву пре него је иницијализујете. То је ограничена варијанта стандарда ECMAScript 5, за боље перформансе и лакше дебаговање.
JavaScript typed arrays
JavaScript typed arrays provide a mechanism for accessing raw binary data.
Управљање меморијом
Животни циклус меморије и сакупљање смећа у Јаваскрипту.
Паралелизам и догађаји
Јаваскрипт има модел паралелизма заснован на "петљи догађаја".

Референца

Претражите комплетну JavaScript reference документацију.

Стандардни објекти
Упознајте стандардне уграђене објекте Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet, и друге.
Изрази и оператори
Научите више о понашању оператора у Јаваскриптуinstanceof, typeof, new, this, приоритет оператора, и више.
Наредбе и декларације
Научите како да do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, и још више наредби у Јаваскрипту и кључних речи.
Функције
Научите како да радећи са функцијама у Јаваскрипту направите ваше апликације.

Алатке и ресурси

Корисне алатке за писање и дебаговање вашег кода у Јаваскрипту.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, и други.
Јаваскрипт љуска - шел (Shell)
Јаваскрипт шел вам омогућава да брзо проверите делове Јаваскрипт кода.
TogetherJS
Колаборацију чини лаком. Додавањем TogetherJS вашем сајту, корисници могу помоћи једни другима на веб сајту у реалном времену!
Stack Overflow
Stack Overflow питања тагована са "JavaScript".
Верзије Јаваскрипта и белешке објава (release)
Претражите историју карактеристика Јаваскрипта и њихов статус имплементације.
JSFiddle
Мењајте JavaScript, CSS, HTML и видите резултате уживо. Користите онлајн ресурсе и сарађујте с вашим тимом.

Join the JavaScript community

Choose your preferred method for joining the discussion:

 
 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, CrniGarvan
Last updated by: mdnwebdocs-bot,