Översätta MDN-sidor

Denna artikel är en grundläggande guide för översättning av innehåll på MDN, som tar upp både tekniken kring översättningsarbetet och tips på det korrekta sättet att hantera olika typer av innehåll.

Påbörja översättning av en sida

Följ de här stegen när du stöter på en sida som du skulle vilja översätta till ditt språk:

 1. Klicka på Språk-ikonen () för att öppna menyn för Språk och klicka på Lägg till en översättning. Du hamnar då på sidan Välj Språk.
 2. Klicka på det språk som du vill översätta sidan till. Vyn Översätter artikel öppnas med originalspråkets text på vänster sida av vyn.
 3. Under Översätt beskrivning kan du översätta titeln och även sluggen (frivilligt), till målspråket. Sluggen är den sista delen av en sidas URL (till exempel "Translating_pages" för denna artikel.) Vissa språkgemenskaper översätter inte sluggen, utan låter den vara samma som på engelska. Jämför med andra artiklar på ditt språk för att avgöra vad som är praxis. Du kan klicka på minustecknet bredvid Översätt beskrivning för att dölja denna information när du är klar med den, för att göra mer plats för Översätt innehåll-sektionen.
 4. Översätt sidans innehåll under Översätt innehåll.
 5. Fyll i åtminstone en tagg för sidan.
 6. Klicka på Spara ändringar när du är färdig.
Note: The user interface elements of the Translating Article view are initially shown in English. On subsequent visits to translate a particular article, the UI is shown in the appropriate language if a localization of MDN is available for that language. The MDN user interface can be localized using Verbatim. See Localizing with Verbatim for details on how to use this tool.

Redigera en sida som är översatt

 • Klicka på Redigera-knappen på en redan översatt sida (ibland märkt på mål-språket). Vyn för Översätter artikel öppnas.

Om den engelska versionen har ändrats sedan översättningen senast uppdaterades, kommer Översätter artikel-vyn att visa en källnivå-"diff" på ändringarna i den engelska versionen. Detta hjälper dig att se vad som behöver uppdateras i översättningen.

Översätta taggar

Det är viktigt att varje sida är taggad med minst en tagg. Även om det är översättning. I regel är det en bra idé att använda samma taggar som originalartikeln.

Vissa taggar används för sökfilter, eller som sedvänja mellan bidragare. Dessa bör inte översättas. För att veta vilka dessa är, läs tagging standards. Du kan också skapa översatta taggar för att gruppera innehåll, om detta inte täcks av någon av standardens taggar.

Tips för nya lokaliserare

Om du är nybörjare inom lokalisering på MDN kommer här några förslag:

 • Artiklar i Ordlista är jättebra för nybörjare att översätta då de är korta och enkla.
 • Artiklar som är taggade med "l10n:priority" anses vara högprioriterade vad gäller översättning. Dessutom har tutorials och konceptuella artiklar generellt sett högre prioritet än referenssidor, då läsare har störst behov av översättningar när de lär sig nya koncept.
 • Om du ser text mellan dubbla klammerparenteser, som t.ex.  {{some-text("more text")}}, lämna det oöversatt i artikeln, och ändra inte skiljetecknen. Detta är ett macro, som antagligen skapar en struktur på sidan, eller gör något annat användbart. Du kan komma att se oöversatt text som genereras från ett macro; bry dig inte om det förrän du har mer erfarenhet av MDN. (Att ändra denna typ av text kräver särskilda behörigheter eftersom macros kan vara väldigt kraftfulla.) Om du är nyfiken, titta på Commonly-used macros för att se vilka typer av saker macros kan göra.
 • Titta på sidan Localization projects för att veta mer om lokalisering för din "locale".