static

Nyckelordet static definierar en statisk metod för en klass.

Syntax

static methodName() { ... }

Beskrivning

Anrop på statiska metoder är gjorda direkt på klassen och kan inte göras genom instanser av klassen. Statiska metoder är ofta använda för att göra verktygsfunktioner.

Att anropa statiska metoder

Från en annan statisk metod

För att anropa en statisk metod från en annan statisk metod av samma klass, kan du använda "this".

class StaticMethodCall {
 static staticMethod() {
  return 'En statisk metod har blivit anropad';
 }
 static anotherStaticMethod() {
  return this.staticMethod() + ' från en annan statisk metod!';
 }
}
StaticMethodCall.staticMethod();
// 'En statisk metod har blivit anropad'

StaticMethodCall.anotherStaticMethod();
// 'En statisk metod har blivit anropad från en annan statisk metod!'

Från en klasskonstruktor och andra metoder

Statiska metoder är inte tillgängliga genom att använda "this" från icke statiska metoder. Du behöver anropa dem genom att antingen använda klassnamnet: ClassName.staticMethodName() eller genom att anropa metoden som en egendom av konstruktorn: this.constructor.staticMethodName().

class StaticMethodCall {
 constructor() {
  console.log(StaticMethod.staticMethod());
  // 'En statisk metod har blivit anropad.'

  console.log(this.constructor.staticMethod());
  // 'En statisk metod har blivit anropad.'
 }

 static staticMethod() {
  return 'En statisk metod har blivit anropad.';
 }
}

Exempel

Det följande exemplet visar flera saker:

 1. Hur en statisk metod implementeras på en klass.
 2. Att en klass med en statisk medlem kan vara sub-klassad.
 3. Hur en statisk metod kan och inte kan bli anropad.
class Triple {
 static triple(n) {
  if (n === undefined) {
   n = 1;
  }
  return n * 3;
 }
}

class BiggerTriple extends Triple {
 static triple(n) {
  return super.triple(n) * super.triple(n);
 }
}

console.log(Triple.triple()); // 3
console.log(Triple.triple(6)); // 18

var tp = new Triple();

console.log(BiggerTriple.triple(3));
// 81 (Påverkas inte av förälderns instans.)

console.log(tp.triple());
// 'tp.triple is not a function'.

Specifikationer

Specifikation Status Kommentar
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Första definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Living Standard  

Webbläsarkompatibilitet

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Funktion Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Grundlig support 42.0 45 (45) ? ? ?
Funktion Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Grundlig support No support 45.0 (45) ? ? ? 42.0

 

Läs också