SphinxKnight (Sphinx)

Medlem sedan
SphinxKnight

Senaste dokumentaktivitet

Visa all aktivitet
Sida Datum Kommentar

Symbol.matchAll


initial translationWeb/JavaScript/Reference/Global_Objects/Symbol/matchAll Web/JavaScript/Reference/Objets_globaux/Symbol/matchAll

Date.parse()


MàJ vs. rév. en-US 1540338

Array.prototype.includes()


MàJ vs. rév. en-US

Array.prototype.concat()


MàJ vs. rév. en-US 1540083

Array.length


MàJ vs. rév. en-US 1529870