เทคโนโลยีเว็บสำหรับนักพัฒนา

พื้นที่เรียนรู้

คุณลักษณะ World Wide Web ที่เปิดกว้างนั้นช่วยเปิดโอกาสอันน่าอัศจรรย์สำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ หรือออนไลน์แอพพลิเคชั่น การที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถ ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการใช้งานมันสำรวจลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บต่างๆ

เทคโนโลยีเว็บ

พื้นฐาน

HTML (en-US)
HyperText Markup Language (HTML) หรือ ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ ใช้สำหรับการเขียนและกำหนด เนื้อหา ของเว็บเพจ
CSS
Cascading Style Sheets (CSS) ใช้เพื่อกำหนด รูปร่าง และ การนำเสนอ ของเนื้อหาบนเว็บเพจ
HTTP
HyperText Transfer Protocol (HTTP) หรือ เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ ใช้ส่ง HTML และ สื่อหลายมิติอื่นๆ บนเว็บ

การเขียนสคริปต์

JavaScript
JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถใช้มัน เพื่อเพิ่มการโต้ตอบและคุณลักษณะแบบไดนามิกให้แก่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ
ด้วย Node.js คุณสามารถใช้ JavaScript บนเซิร์ฟเวอร์ได้เช่นกัน
Web API (en-US)
Web Application Programming Interfaces (Web API) ใช้ดำเนินการของงานต่างๆ เช่น การจัดการ DOM (en-US) เล่นเสียงหรือวิดีโอ หรือสร้างกราฟิก 3 มิติ
  • เอกสารอ้างอิงอินเทอร์เฟส Web API รายการชนิดของอ็อบเจกต์ที่คุณสามารถใช้ในขณะ พัฒนาเว็บ
  • หน้า WebAPI (en-US) รายการการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ และ API อื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ในแอปพลิเคชันเว็บ
  • เอกสารอ้างอิง Event (en-US) รายการ Event ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามและตอบสนอง ต่อสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันของคุณ
Web Components (en-US)
Web Components เป็นชุดของเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้คุณสามารถสร้าง องค์ประกอบกำหนดเองที่นำกลับไปใช้ได้ การทำงานของพวกมันจะถูกห่อหุ้มจาก โค้ดส่วนที่เหลือของคุณ

กราฟิก

Canvas (en-US)
องค์ประกอบ <canvas> (en-US) ให้ API สำหรับการวาดกราฟิก 3 มิติ โดยใช้  JavaScript
SVG (en-US)
Scalable Vector Graphics (SVG) หรือ ภาพกราฟิกเวกเตอร์ปรับขนาดได้ ทำให้คุณสามารถใช้ เส้นตรง เส้นโค้ง และรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆในการสร้างภาพกราฟิก คุณสามารถสร้าง รูปที่สามารถย่อหรือขยายในขนาดต่างๆได้โดยไม่เสียคุณภาพด้วยเวกเตอร์
WebGL
WebGL เป็น JavaScript API ที่ทำให้คุณสามารถวาดกราฟิก 2 มิติ หรือ 3 มิติโดยใช้ องค์ประกอบ HTML <canvas> (en-US)  เทคโนโลยีให้คุณได้ใช้ OpenGL ES มาตรฐานในเนื้อหาเว็บ

เสียง วิดีโอ และ มัลติมีเดีย

เทคโนโลยยีเว็บมีเดีย (en-US)
รายการของ API ที่เกี่ยวข้องกับมีเดีย พร้อมกับลิงก์สู่เอกสารคู่มือของแต่ละอัน
การบันทึกมีเดียและสตรีม API (en-US)
A reference for the API that makes it possible to stream, record, and manipulate media both locally and across a network. This includes using local cameras and microphones to capture video, audio, and still images.
การใช้ HTML เสียงและวิดีโอ (en-US)
การฝังวิดีโอหรือเสียงในหน้าเว็บและการควบคุมการเล่นของมัน
WebRTC (en-US)
The RTC in WebRTC stands for Real-Time Communications, the technology that enables audio/video streaming and data sharing between browser clients (peers).

อื่นๆ

MathML (en-US)
Mathematical Markup Language (MathML) หรือ ภาษามาร์กอัปเชิงคณิตศาสตร์ ทำให้คุณสามารถแสดงสมการทางคณิตศาสตร์และไวยากรณ์ที่ซับซ้อนได้
XSLT (en-US)
Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) ทำให้คุณสามารถแปลงเอกสาร XML สู่ HTML ที่มนุษย์สามารถอ่านได้
EXSLT (en-US)
ฟังก์ชันเสริมที่ช่วยเพิ่มฟีเจอร์ให้แก่ XSLT
XPath (en-US)
XPath ให้คุณเลือกโหนด DOM ในเอกสารโดยใช้ไวยากรณ์ที่ทรงพลังกว่า ตัวเลือก CSS (en-US)
เรียนรู้การพัฒนาเว็บ
บทความชุดนี้สร้างพื้นฐานที่จะทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มพัฒนาเว็บไซต์แบบง่ายได้
Progressive web apps (en-US)
Progressive web apps use modern web APIs along with traditional progressive enhancement strategy to create cross-platform web applications. These apps work everywhere and provide several features that give them the same user experience advantages as native apps. This set of docs and guides tell you all you need to know about PWAs.

หัวข้ออื่ีนๆ

การเข้าถึง (en-US)
Accessible websites enable as many people as possible to use the web, including those whose visual, auditory, or other abilities are limited in some way. This set of articles provides information about accessible web development.
ประสิทธิภาพของเว็บ (en-US)
Web performance is the art of making sure web applications download fast and are responsive to user interaction, regardless of a users bandwidth, screen size, network, or device capabilities.
ความปลอดภัย
Don't let your website or app leak private data to the bad guys. Use this set of articles to make sure your projects are secure.
WebAssembly (en-US)
WebAssembly is a new type of code that can be run in modern web browsers — it is a low-level assembly-like language with a compact binary format that runs with near-native performance and provides languages such as C/C++ and Rust with a compilation target so that they can run on the web.