Introduction

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

เนื้อหาในบทนี้เป็นการแนะนำให้รู้จักกับ JavaScript พร้อมทั้งอภิปรายแนวคิดพื้นฐานบางประการของภาษา

สิ่งที่คุณควรรู้มาก่อน

คู่มือนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า คุณมีพื้นฐานในเรื่องต่อไปนี้มาแล้ว

  • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเวิร์ลไวด์เว็บ (WWW).
  • รู้จักวิธีการใช้งาน HyperText Markup Language (HTML) เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมมาบ้าง หากการเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งใหม่สำหรับคุณ ให้ลองศึกษาจากบทเรียนต่างๆซึ่งมีลิงก์อยู่ที่หน้าหลักเกี่ยวกับ จาวาสคริปต์

จะหาข้อมูลเกี่ยวกับ JavaScript ได้จากไหน

เอกสารเรื่องจาวาสคริปต์ที่อยู่ใน MDN ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้

ถ้าคุณเพิ่งรู้จักจาวาสคริปต์แนะนำให้เริ่มต้นที่บทความใน ส่วนเรียนรู้ และใน คู่มือจาวาสคริปต์ จากนั้นเมื่อคุณมีพื้นฐานแน่นแล้ว ก็สามารถใช้ เอกสารอ้างอิงจาวาสคริปต์ เพิ่อหารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละอ็อบเจกต์และคำสั่งต่างๆ ได้

จาวาสคริปต์คืออะไร?

จาวาสคริปต์ เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ, ทำงานข้ามแพลตฟอร์ม. ภาษามีขนาดเล็ก. เมื่อทำงานอยู่ในระบบ(host environment)ใด, จาวาสคริปต์จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอ็อบเจกต์ต่างๆ ของระบบนั้น ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมพวกมันได้

จาวาสคริปต์ประกอบด้วยไลบรารี่มาตรฐานของอ็อบเจกต์ต่างๆ เช่น Array, Date, และ Math, รวมทั้งแกนหลักของภาษาเช่น ตัวดำเนินการ โครงสร้างการควบคุม และคำสั่งต่างๆ โดยแกนหลักของจาวาสคริปต์สามารถขยายให้รองรับการใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ด้วยการเสริมอ็อบเจกต์เพิ่มเติมเข้าไป ตัวอย่างเช่น

  • จาวาสคริปต์ ฝั่งไคลเอนต์ ขยายแกนหลักของภาษา โดยเพิ่มอ็อบเจกต์ที่ใช้ควบคุม เบราว์เซอร์และ Document Object Model (DOM) ของมัน ตัวอย่างเช่น ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ยอมให้แอปพลิเคชั่นวางส่วนประกอบลงในฟอร์ม HTML และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้ เช่น คลิ๊กเม้าส์ ป้อนข้อมูล และเปลี่ยนหน้า
  • จาวาสคริปต์ ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ขยายแกนหลักของภาษา โดยเพิ่มอ็อบเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจาวาสคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ส่วนขยายฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ยอมให้แอปพลิเคชั่นติดต่อกับฐานข้อมูล ทำให้เกิดความต่อเนื่องของข้อมูลจากการใช้งานที่จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในแอปพลิเคชั่น หรือจัดการกับไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์

JavaScript and Java

JavaScript และ Java มีความคล้ายคลึงกันบ้างแต่โดยพื้นฐานแล้วแตกต่างกัน ภาษาจาวาสคริปต์นั้นคล้ายกับจาวาแต่ไม่มี static typing และ strong type checking  จาวาสคริปต์ดำเนินรอยตามภาษาจาวาหลายอย่าง เช่น expression syntax, naming conventions and basic control-flow constructs ซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงถูกเปลี่ยนชื่อจากไลฟ์สคริปต์ (LiveScript) เป็นจาวาสคริปต์

In contrast to Java's compile-time system of classes built by declarations, JavaScript supports a runtime system based on a small number of data types representing numeric, Boolean, and string values. JavaScript has a prototype-based object model instead of the more common class-based object model. The prototype-based model provides dynamic inheritance; that is, what is inherited can vary for individual objects. JavaScript also supports functions without any special declarative requirements. Functions can be properties of objects, executing as loosely typed methods.

JavaScript is a very free-form language compared to Java. You do not have to declare all variables, classes, and methods. You do not have to be concerned with whether methods are public, private, or protected, and you do not have to implement interfaces. Variables, parameters, and function return types are not explicitly typed.

Java is a class-based programming language designed for fast execution and type safety. Type safety means, for instance, that you can't cast a Java integer into an object reference or access private memory by corrupting Java bytecodes. Java's class-based model means that programs consist exclusively of classes and their methods. Java's class inheritance and strong typing generally require tightly coupled object hierarchies. These requirements make Java programming more complex than JavaScript programming.

In contrast, JavaScript descends in spirit from a line of smaller, dynamically typed languages such as HyperTalk and dBASE. These scripting languages offer programming tools to a much wider audience because of their easier syntax, specialized built-in functionality, and minimal requirements for object creation.

JavaScript compared to Java
JavaScript Java
Object-oriented. No distinction between types of objects. Inheritance is through the prototype mechanism, and properties and methods can be added to any object dynamically. Class-based. Objects are divided into classes and instances with all inheritance through the class hierarchy. Classes and instances cannot have properties or methods added dynamically.
Variable data types are not declared (dynamic typing). Variable data types must be declared (static typing).
Cannot automatically write to hard disk. Can automatically write to hard disk.

For more information on the differences between JavaScript and Java, see the chapter Details of the object model.

JavaScript and the ECMAScript specification

JavaScript is standardized at Ecma International — the European association for standardizing information and communication systems (ECMA was formerly an acronym for the European Computer Manufacturers Association) to deliver a standardized, international programming language based on JavaScript. This standardized version of JavaScript, called ECMAScript, behaves the same way in all applications that support the standard. Companies can use the open standard language to develop their implementation of JavaScript. The ECMAScript standard is documented in the ECMA-262 specification. See New in JavaScript to learn more about different versions of JavaScript and ECMAScript specification editions.

The ECMA-262 standard is also approved by the ISO (International Organization for Standardization) as ISO-16262. You can also find the specification on the Ecma International website. The ECMAScript specification does not describe the Document Object Model (DOM), which is standardized by the World Wide Web Consortium (W3C). The DOM defines the way in which HTML document objects are exposed to your script. To get a better idea about the different technologies that are used when programming with JavaScript, consult the article JavaScript technologies overview.

JavaScript documentation versus the ECMAScript specification

The ECMAScript specification is a set of requirements for implementing ECMAScript; it is useful if you want to implement standards-compliant language features in your ECMAScript implementation or engine (such as SpiderMonkey in Firefox, or v8 in Chrome).

The ECMAScript document is not intended to help script programmers; use the JavaScript documentation for information on writing scripts.

The ECMAScript specification uses terminology and syntax that may be unfamiliar to a JavaScript programmer. Although the description of the language may differ in ECMAScript, the language itself remains the same. JavaScript supports all functionality outlined in the ECMAScript specification.

The JavaScript documentation describes aspects of the language that are appropriate for a JavaScript programmer.

เริ่มต้นกับจาวาสคริปต์

การเริ่มต้นกับจาวาสคริปต์นั้นค่อนข้างง่าย ที่คุณต้องมีก็แค่เว็บเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ซักตัว และเนื่องจากคู่มือนี้ใช้ความสามารถบางอย่างของจาวาสคริปต์ ที่มาพร้อมกับไฟร์ฟอกซ์เวอร์ชันล่าสุด ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณใช้ไฟร์ฟอกซ์ตัวล่าสุด

มีเครื่องมือสองตัวที่ติดมากับไฟร์ฟอกซ์ และมีประโยชน์ต่อการทดลองใช้จาวาสคริปต์ คือ เว็บคอนโซล และ Scratchpad

เว็บคอนโซล

เว็บคอนโซล แสดงให้คุณเห็นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ถูกโหลดใช้งานอยู่ และยังมี คอมมานด์ไลน์ ที่คุณสามารถใช้รันคำสั่งของจาวาสคริปต์กับหน้าเว็บปัจจุบันได้

การเปิดใช้เว็บคอนโซล ทำได้ด้วยการเลือก "Web Console" จากเมนู "Web Developer" ในเมนู "Tools" ของไฟร์ฟอกซ์ ก็จะเห็นคอนโซลแสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ โดยที่ด้านล่างสุดของคอนโซลจะมีคอมมานด์ไลน์ให้คุณใช้กรอกจาวาสคริปต์ และแสดงผลลัพธ์ในช่องด้านบน

Scratchpad

The Web Console is great for executing single lines of JavaScript, but although you can execute multiple lines, it's not very convenient for that, and you can't save your code samples using the Web Console. So for more complex examples Scratchpad is a better tool.

To open Scratchpad, select "Scratchpad" from the "Web Developer" menu, which is under the "Tools" menu in Firefox. It opens in a separate window and is an editor that you can use to write and execute JavaScript in the browser. You can also save scripts to disk and load them from disk.

If you choose "Inspect", the code in your pad is executed in the browser and the result is inserted back into the pad as a comment:

Hello world

To get started with writing JavaScript, open the Web Console or the Scratchpad and write your first "Hello world" JavaScript code.

function greetMe(user) {
  return "Hi " + user;
}

greetMe("Alice"); // "Hi Alice"

In the following pages, this guide will introduce you to the JavaScript syntax and language features, so that you will be able to write more complex applications.