CSS

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

Cascading Stylesheets — or CSSHTML'den sonra öğrenmeniz gereken ikinci dildir. HTML içeriğin yapısal ve semantik tanımlamasında kullanılırken; CSS, dizayn etmek ve düzenlemek için kullanılır. Örneğin: CSS'i içeriğin fontunu, rengini, büyüklüğünü ve boşluklarını değiştirmek için kullanabilir, sütunları ayırabilir ya da animasyon yahut diğer decoratif özellikleri ekleyebilirsiniz.

Öğrenme patikası

CSS'e girişmeden evvel HTML'in temellerini mutlaka öğrenmelisiniz. Introduction to HTML sayfası üzerinde ayrıntılı bir biçimde çalışmanızı öneriyoruz — sonra şunları öğrenebilirsiniz:

  • CSS, CSS'e Giriş modülünden başlayarak
  • Daha gelişmiş HTML modülleri
  • JavaScript, ve web sayfalarında nasıl daha dinamik fonksiyonlar ekleme

HTML ve CSS'i aynı zamanda öğrenmenizi tavsiye ederiz, çünkü HTML, CSS ile daha ilgi çekicidir ve HTML bilmeden CSS öğrenemezsiniz.

Modüller

Bu konu, beraberindeki modülleri de içerdiğinden sırasıyla çalışmanızı öneririz. Kesinlikle ilki ile başlamalısınız.

CSS'e Giriş

Bu modül, seçim tipleri, mülkler, CSS yazma kuralları, CSS'i HTML'e uyarlama, CSS'te uzunluk, renk ve diğer değişkenler, cascade and inheritance yapıları, temel kutu modelleri ve CSS'te hata ayıklama gibi CSS'in temelde nasıl çalıştığını gösteren bilgileri verecektir.

Styling text
Here we look at text styling fundamentals, including setting font, boldness, and italics, line and letter spacing, and drop shadows and other text features. We round off the module by looking at applying custom fonts to your page, and styling lists and links.
Styling boxes
Next up, we look at styling boxes, one of the fundamental steps towards laying out a web page. In this module we recap the box model then look at controlling box layouts by setting padding, borders and margins, setting custom background colors, images and other features, and fancy features such drop shadows and filters on boxes.
CSS layout
At this point we've already looked at CSS fundamentals, how to style text, and how to style and manipulate the boxes that your content sits inside. Now it's time to look at how to place your boxes in the right place in relation to the viewport, and one another. We have covered the necessary prerequisites so can now dive deep into CSS layout, looking at different display settings, traditional layout methods involving float and positioning, and new fangled layout tools like flexbox.
Responsive design (TBD)
With some many different types of devices able to browser the Web these days, responsive web design (RWD) has become a core web development skill. This module will cover the basic principles and tools of RWD, explain how to apply different CSS to a document depending on device features like screen width, orientation, and resolution, and explore the technologies available for serving different video and images depending on such features.
Animations and transforms (TBD)
Two of the most interesting areas of CSS are the ability to manipulate elements (e.g. moving, rotating and skewing), and smoothly animate elements (e.g. from one color or position to another.) This module explores how to implement so-called transformations and animations.

Sık karşılaşılan CSS problemlerini çözme

Use CSS to solve common problems provides links to sections of content explaining how to use CSS to solve very common problems when creating a webpage: Styling boxes,

Bunlara da bak

CSS on MDN
The main entry point for CSS documentation on MDN, from detailed references to advanced tutorials.
CSS reference
A comprehensive reference guide to all the many features of the CSS language — if you want to know what values a property can take, for example, this is a great place to start.