HTML

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

HTML (İngilizce: HyperText Markup Language) bir web sayfasının yapısını açıklayan tanımlayıcı bir dildir.

Kısa Tarihi

Tim Berners-Lee, 1990 yılında, Dünya Çapında Web vizyonun bir parçası olarak, sonraki sene SGML'den türeterek resmileştireceği hypertext konseptini tanımladı. 1993 yılında IETF resmi olarak HTML teknik tanımını yazmaya başladı ve bir kaç taslak yazıldıktan sonra 1995 yılında da 2.0 sürümü çıkardı. 1994 senesinde ise, Berners-Lee, bugün web dediğimiz bu ağı kurabilmek çabasıyla W3C'yi kurdu. 1996 yılında, W3C HTML çalışmalarını devir aldı ve sonraki sene ise HTML 3.2 önerisini yayınladı. 1999 senesinde HTML 4.0 yayımlandı ve 2000 yılında ISO standartı haline geldi.

Yine o günlerde, W3C neredeyse  XHTML'in lehine  HTML'den vaz geçiyordu ki, bu durum 2004 senesinde WHATWG isimli bağımsız bir grubun oluşmasına neden oldu. WHATWG sayesinde HTML5 çalışmaları devam etti ve iki organizasyon 2008 senesinde ilk taslağı, 2014 senesinde ise bitirilmiş nihai standartı yayınladılar.

Kavram ve Sözdizimi

Bir HTML dökümanı elemanlar ile yapılandırılmış düz-metin bir dökümandır. Elemanlar birbirine eş açma ve kapama etiketler'i tarafından çevrelenmiştirler. Her etiket köşeli parantez ile başlar ve sonlanır (<>). Az sayıda da araları boş ve hiç dize yazılamaz etiketler vardır, örnegin <img>.

HTML etiketlerini nitelikler ile yapılandırabilirsiniz. Nitelikler tarayıcıların verilen elemanın nasıl yorumlanması gerektiğini belirtirler.

Detail of the structure of an HTML element

Bir HTML dosyası genellikle  .htm yada .html uzantısı ile kayıt edilir, Sunucu tarafından sunulur, ve herhangi bir Tarayıcı tarafından da görüntülenebilir.

Daha Fazla Bilgi

Genel Bilgi

HTML Öğrenmek

Teknik Referans