How-to guides

Bu makaleler, MDN'ye katkıda bulunma hedeflerini gerçekleştirmek için adım adım kılavuzlar kullanılarak sağlanır.

Bir editör incelemesi nasıl yapılır?
Bu makale, MDN'nin içeriğinin doğru olduğundan emin olmak için bir editör incelemesinin nasıl yapılacağını açıklar.
Sayfalar nasıl oluşturulur ve düzenlenir
Hemen hemen her MDN'e katkıda bulananın sonunda gerçekleştireceği şeyler; MDN'deki en yaygın iki görev bir sayfayı düzenlemek ve yenisini oluşturmaktır. Bu makale, bunların her birinin nasıl yapılacağının temellerini kapsar.