Geliştiriciler için Web Teknolojisi

Web Teknolojileri

World Wide Web'in açık doğası, websiteleri ve çevrimiçi uygulamalar oluşturmak isteyen insanlar için inanılmaz olanaklar sunar. Web'in yeteneklerinden tam olarak faydalanabilmeniz için, onları nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Çeşitli Web teknolojileri hakkında daha fazla şey öğrenmek için, aşağıdaki bağlantıları inceleyin.

Temeller

HTML
BüyükYazı İmleme Dili - HyperText Markup Language (HTML) bir web sayfasının içeriğinin belirtme ve tanımı için kullanılır.
CSS
Basamaklı Biçim Şablonları - Cascading Style Sheets (CSS) bir web sayfasının görünüşünü ve sunuluşunu tanımlamak için kullanılır.
HTTP
BüyükYazı Aktarım Kuralı - HyperText Transfer Protocol (HTTP), Web'deki HTML ve diğer büyük ortam belgelerinin dağıtımında kullanılır.

Betik Yazma

JavaScript
JavaScript, tarayıcınızda çalışan betik dilidir. Websitenize ya da uygulamanıza etkileşim ve devingen özellikler eklemek için kullanabilirsiniz.
Web API'leri
Web Uygulama Geliştirme Arayüzleri (Web API'leri) DOM'u değiştirmek, ses ve izleti oynatmak ya da 3D çizge oluşturmak gibi çeşitli işleri yerine getirmek için kullanılır.
  • Web API arayüz kaynağı Web için geliştirme yaparken, kullanabileceğiniz tüm nesne türlerini dizelgeler.
  • Web API sayfası Web uygulamalarınızda kullanabileceğiniz iletişim, donanım erişimi ve diğer tüm API'leri dizelgeler.
  • Olay dizelgesi  web sayfanızda ya da uygulamanızdaki ilginç şeyleri kaydetmek ve tepki vermek için kullanabileceğiniz tüm olayları dizelgeler.

Çizgeler

SVG
Ölçeklenebilir Vektör Çizgeleri - Scalable Vector Graphics (SVG) görselleri, bir dizi vektör ve biçim olarak ifade edebilmenizi sağlar. SVG'lerin bir üstünlüğü de, boyutları ne olursa olsun kusursuz biçimde ölçeklenebilmeleridir.
WebGL
WebGL, <canvas> (en-US) ögesini kullanarak 3D ya da 2D çizgeler çizebilmenizi sağlayan bir JavaScript arabirimidir.

Diğer

MathML
Matematiksel İşaretleme Dili - Mathematical Markup Language (MathML), karmaşık matematiksel eşitlikler ve sözdizimlerini görüntüleyebilmenizi sağlar.

Öğrenme Alanı

Web Geliştirmeyi Öğrenmek
Bu makaleler, yeni başlayanların yalın websiteleri yapabilmeleri için ihtiyaçları duydukları her şeyi onlara sağlar.
Süreğen Web Uygulamaları
Süreğen Web uygulamaları günümüz web arabirimi ve süreğenleştirme  izlemi ile geliştirilmiş web uygulamalarıdır. Bu uygulamalar her yerde çalışabilir ve kullanıcıların yerli uygulama kullanıyormuşçasına hissetmelerini sağlayacak türlü özellikler barındırabilir. Bu belgelendirmeler Süreğen Web Uygulamaları geliştirebilmeniz için size kılavuzluk eder.

Diğer Konular

Web Uygulamaları Geliştirmek
Bu makaleler, taşınabilir, masaüstü ve Firefox OS ortamları için uygulama geliştirme yöntemlerini açıklar.
Web Performansı
Web performansı, kullanıcıların bant genişliği, ekran boyutu, ağ veya cihaz özelliklerinden bağımsız olarak web uygulamalarının hızlı indirildiğinden ve kullanıcı etkileşimine duyarlı olduğundan emin olma sanatıdır.
Erişilebilirlik
Erişilebilirlik; herhangi bir şekilde görsel, işitsel ve diğer yetenekleri kısıtlanmış olan insanların websitelerini kullanabilmesini sağlar. Bu makaleler Erişilebilir Web Geliştirme hakkındadır.
Yöreselleştime ve Uluslararasılaştırma (U18a)
Web küresel bir topluluktur! Sitenizi veya uygulamanızı kullanmak isteyebilecek herkesin beklediği dilde ve düzende içerik sağlama gereğini (örn. sağdan sola diller için) göz önünde bulundurarak sitenizin bir parçası olduğundan emin olun.
Güvenlik
Uygulamanızın, kötü adamlara veri sızdırmasına izin vermeyin. Bu makaleleri, web uygulamanızın güvenli olduğuna emin olmak için kullanın.
WebAssembly
WebAssembly günümüz web tarayıcılarında çalışan yeni bir tür koddur. Sıkıştırılmış, ikili(binary) biçimiyle, doğala yakın (near-native)  bir başarım sunan, düşük düzeyli, Assembly benzeri bir dildir. C/C++ kodunun webde çalışabilmesi için derleme hedefi sunar.