:active

:active CSS pseudo-class'ı kullanıcı tarafından o an kullanılan (buton gibi) elementleri temsil eder. Bu seçicinin etkinliği, fare ile gezinirken, sol tuşa bastığınızda aktifleşir ve bıraktığınızda son bulur.  :active seçicisi genellikle <a> (en-US) ve <button> (en-US) buton elementleri için kullanılmaktadır ancak diğer elementler için de tercih edilebilir.

/* Aktif edilmiş bir <a> elementinin seçicisidir. */
a:active {
 color: red;
}

:active pseudo-class'ı (:link, :hover (en-US), veya :visited (en-US)) değerleri tanımlı ise aktif olmayacaktır. Linkleri uygun bir şekilde stillendirebilmek için,  :active kuralını linklerle alakalı tüm kurallar arasında LVHA order olarak bilinen sırada, en sonda kullanın.

LVHA-order: :link:visited:hover:active.

Note: On systems with multi-button mice, CSS3 specifies that the :active pseudo-class must only apply to the primary button; on right-handed mice, this is typically the leftmost button.

Syntax

:active

Example

HTML

<a href="#">This link will turn lime while you click on it.</a>

CSS

a:link { color: blue; }     /* Unvisited links */
a:visited { color: purple; }   /* Visited links */
a:hover { background: yellow; } /* User hovers */
a:active { color: lime; }    /* Active links */

Result

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of ':active' in that specification.
Living Standard  
Selectors Level 4
The definition of ':active' in that specification.
Working Draft No change.
Selectors Level 3
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation No change.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation No change.
CSS Level 1
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also