This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

HTML ("HyperText Markup Language" veya "köprü metni biçimlendirme dili") web sitelerinin en temel yapı taşıdır. Bu dilin görevi web sitelerinin içerik kısmını açıklayıp tanımlamaktır. HTML dışındaki diğer teknolojiler daha çok web sitelerinin görsel sunumu (CSS) veya işlevselliği (JavaScript) için kullanılır.

"HyperText" veya "köprü metni" ile web sitelerini birbirine bağlayan bağlantılar, veya köprüler, kastedilir. Köprüler web sitelerinin temel özelliklerinden biridir. internete herhangi bir içerik yükleyip, onla diğer insanların yaratmış olduğu web sayfaları arasında bağlantı kurduğunuzda, "World Wide Web" veya "Evrensel Ağ"ın aktif bir katılımcısı olmuş olursunuz.
"Markup" veya "biçimlendirme" ise HTML'in web tarayıcısında gösterilecek metinler, resimler vb içeriği biçimlendirme görevine atfen kullanılır.
HTML biçimlendirme sistemi kendine has bazı elementlere sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır; <head>, <body>, <p>, <header>, <footer>, <div>, <span> vd.


Aşağıdaki makaleler HTML hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olacaktır.

  • HTML'e Giriş

    Web geliştiriciliğinde yeniyseniz, HTML'in ne olduğunu anlamak ve onu kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenmek için Temel HTML adlı makalemizi mutlaka okuyunuz..

  • HTML Dersleri

    HTML'in nasıl kullanılacağı ile ilgili makaleler, HTML dersleri ve bütüncül örnekler için HTML Öğrenim Alanımıza göz atın.

  • HTML Örnekleri

    Genişletilmiş örneklerimizde, HTML'i oluşturan her bir element ve özniteliğin ayrıntılarını bulabilirsiniz.

Başlangıç dersleri

HTML Öğrenim Alanımız, içinde barındırdığı birçok modül sayesinde sıfırdan başlayanlar için ideal bir yerdir. Ayrıca dersler öncesinde hiçbir ön bilgi gerekmemektedir.

HTML'e giriş
Bu modül, genel çerçeveyi çizerek, HTML ile ilgili önemli kavramlara ve bir dil olan HTML'in sözdizimi kurallarına sizi alıştırır. Bu sayede temel bazda metin yazmayı, köprüler kurmayı ve web sitesi iskeletini inşa etmeyi öğrenirsiniz.
Multimedya ve gömme işlemi
Bu modülde iskeletini oluşturduğunuz web sayfanıza multimedya dahil etmeyi keşfedersiniz. Resimlerin farklı yollarla nasıl eklenebileceğini; video, ses dosyalarının ve hatta bütün bir harici sitenin, sitenize gömülmesi işlemlerini öğrenirsiniz.
HTML Tabloları
Web sitesi üzerinde tablosal verileri anlaşılabilir ve erişilebilir şekilde düzenlemek kimi zaman bir mesele haline gelebilir. Bu modül, temel tablo düzenlemelerinin yanı sıra, başlık oluşturma ve özet alma gibi birçok karmaşık tablo görevlerini de kapsıyor.
HTML Formları
Formlar Web'in çok önemli parçalarıdır. Formlar sayesinde, kayıt olma, giriş yapma, geri bildirimde bulunma, bir şeyler satın alma gibi işlemleri web siteleriyle etkileşimde bulunarak yapabiliriz. Bu modül, formların istemci tarafını oluşturmaya başlamanızı sağyalacaktır.
Yaygın sorunların çözümünde HTML kullanımı
Bu modül size, web sitesi oluştururken karşılaşacağınız yaygın sorunların üstesinden gelmenizi sağlayacak açıklamaların linklerini verecektir. Bu problemlerin sıkça karşılaşıldığı yerlere örnek olarak,  resim ve video ekleme, başlıklarla ilgili meseleler, içeriği vurgulama, temel formlar oluşturma vb gösterilebilir.
HTML'de odak yönetimi
HTML5'te çalışma taslağında activeElement DOM özelliği ile hasFocus() DOM yöntemi programcıya kullanıcının olayları nedeniyle sayfanın etkileşiminin daha iyi denetimini yeteneğini verir. Örneğin, onların her ikisi de istatistiksel kullanım amaçları, sayfanın belirli bağlantılarının kaç kere tıklandığının izlenmesi, bir elementin ne kadar sürede odaklanmasının ölçülmesi ile benzeri için kullanılabilir. Ek olarak, AJAX teknolojisi ile birleştirildiğinde kullanıcı etkinliği ile sayfa düzenine bağlı olarak sunucu isteklerini en aza indirmeye yardımcı olur.
Evrensel nitelikler
Evrensel nitelikler bütün HTML elementlerde tanımlanmıştır, hatta onlar standartta belirtilmemiştir. Bu herhangi standart dışı elementlerin, bu elementlerin kullanılmasının belgenin HTML5 uyumlu olmasa bile anlamına gelmesine yine de bu özelliklere izin vermesi anlamına gelir. Örneğin, HTML5 uyumlu tarayıcılar <foo> geçerli bir HTML elementi olmasa bile <foo hidden>...<foo> olarak yazılmış içeriği gizler.
HTML nitelikleri referansı
HTML'de elementler niteliklere sahiptirler; bunlar yapılandırdıkları elementin ek değerleridir ya da çeiştli yollarla kullanıcıların karşılaşmak istedikleri ölçütlere göre davranışını ayarlar.
HTML element referansı
Bu sayfa bütün HTML elementlerini listeler.
HTML referansı
HTML bir Web belgesinin yapısını ya da anlamsal içeriğini tanımlayan dildir; bu elementlerden oluşur, her biri bazı nitelikler tarafından değiştirilirler.
Satır İçi Elementleri
HTML (Hypertext Markup Language) elementleri çoğunlukla "satır içi" elementleri ya da "blok seviyesi" elementleridir. Bir satır içi elementi yalnızca satır içi elementinin tanımlayan etiketler tarafından alanı sınırlanan yer tutar. Aşağıdaki örnek satır içi elementinin etkisini göstermektedir:
Bağlantı Türleri
HTML'de aşağıdaki bağlantı türleri iki belge arasındaki ilişkiyi göstermektedir, burada <a>, <area> ya da <link> elementi kullanılarak bir bağlantı diğerinedir.
HTML ses ile video elementleri tarafından desteklenen ortam biçimleri
<audio> ile <video> elementleri eklenti gerektirmeden ses ile video ortamını oynatmak için destek sağlar.
Mikrobiçimler
Mikrobiçimler (ara sıra μF kısaltılmakta) insanlar, organizasyonlar, olaylar, konumlar, blog gönderileri, ürünler, yorumlar, özetler, tarifler v.b. için küçük HTML örüntüleridir. Onlar HTML içinde anlamları gömmek için basit kurallardır ve hızlıca, arama motorları, toplayıcılar ile diğer araçlar tarafından kullanılan bir API sağlar.
Optimizing your pages for speculative parsing
Traditionally in browsers the HTML parser has run on the main thread and has blocked after a </script> tag until the script has been retrieved from the network and executed. The HTML parser in Firefox 4 and later supports speculative parsing off the main thread. It parses ahead while scripts are being downloaded and executed. As in Firefox 3.5 and 3.6, the HTML parser starts speculative loads for scripts, style sheets and images it finds ahead in the stream. However, in Firefox 4 and later the HTML parser also runs the HTML tree construction algorithm speculatively. The upside is that when a speculation succeeds, there's no need to reparse the part of the incoming file that was already scanned for scripts, style sheets and images. The downside is that there's more work lost when the speculation fails.
Using the application cache
HTML5 provides an application caching mechanism that lets web-based applications run offline. Developers can use the Application Cache (AppCache) interface to specify resources that the browser should cache and make available to offline users. Applications that are cached load and work correctly even if users click the refresh button when they are offline.

View All...

 

Klavuz ve Dersler

HTML Geliştirici Klavuzu
MDN articles demonstrating specific techniques you can use when building Web content with HTML, as well as tutorials and other material you may find handy. The guide can provide editorial lessons, tips and information on HTML development.

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Document Tags and Contributors

Last updated by: mdnwebdocs-bot,