<hgroup>

HTML <hgroup> elementi, belgenin bir bölümü için çok düzeyli bir başlığı temsil eder. Bu gruplar bir dizi <h1>–<h6> elementleri içerir.

İçerik Kategorileri Akış içeriği, başlık içeriği, somut içerik.
İzin verilen içerik One or more <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, and/or <h6>.
Etiket Eksikliği None, both the starting and ending tag are mandatory.
İzin verilen ebeveynler Akış içeriğini kabul eden herhangi bir öğe.
İzin verilen ARIA rolleri tab, presentation
DOM arayüzü HTMLElement

Attributes (Öznitelikler)

Bu öğe yalnızca genel öznitelikleri içerir.

Kullanım notları

<hgroup> elementi HTML5 (W3C) şartnamesinden kaldırıldı, ama bu element hala HTML'in WHATWG versiyonunda mevcut. Çoğu tarayıcıda kısmen uygulanmaktadır, bu yüzden tamamen kaldırılması pek olası değildir.
Bununla birlikte, <hgroup> öğesinin temel amacının, HTML şartnamesinde tanımlanan anahat algoritması tarafından başlıkların nasıl görüntüleneceğini etkilemesi, ancak HTML anahat algoritması herhangi bir tarayıcıda uygulanmadığı göz önüne alındığında<hgroup> semantiği (anlamsalı) pratikte yalnızca teorik olarak geçerlidir.
Bu nedenle HTML5 (W3C) şartnamesi, <hgroup>kullanmadan; alt başlıkların, altyazıların, alternatif başlıkların ve sloganların nasıl işaretleneceği konusunda tavsiyelerde bulunur.

<hgroup> öğesi, belgenin bir bölümü için; birincil başlığının, çok düzeyli bir başlık oluşturmak için, alt başlıklar veya alternatif başlıklar gibi ikincil başlıklarla gruplandırılmasına izin verir.

Başka bir deyişle, <hgroup> öğesi, ikincil <h1>–<h6> alt öğelerinin, <h1>–<h6> öğelerinin normalin aksine herhangi bir <hgroup> alt öğesi değilse, anahatta kendi ayrı bölümlerini oluşturmasını engeller.

Yani, HTML şartnamesinde tanımlanan HTML anahat algoritması tarafından üretilen soyut anahatta, tüm <h1>–<h6> kümesiyle birlikte, bir bütün olarak tek bir mantıksal <hgroup> başlığı oluşturur ve özet anahattaki tek mantıksal başlığı oluşturmak için anahat içine bir çok düzeyli birim olarak girer.

Böyle bir taslağın herhangi bir (soyut olmayan) işlenmiş görünümünü üretmek için, oluşturma aracının tasarımında <hgroup> başlıklarının çok düzeyli doğalarını iletecek şekilde nasıl işleneceği konusunda bir seçim yapılmalıdır. İşlenmiş bir <hgroup> anahat gösteriminin çeşitli yolları vardır. Örneğin:

 • Bir <hgroup>, iki nokta üst üste karakteri ve boşluk ile (“: ”) veya birincil başlıktan sonra ve ilk ikincil başlıktan önce (ve diğer ikincil başlıklardan önce aynı veya benzer noktalama işaretleriyle) işlenen bir anahatta gösterilebilir.
 • Bir <hgroup>, birincil başlık ve ardından ikincil başlık(lar) etrafında parantezler ile işlenmiş bir anahatta gösterilebilir.
   

Aşağıdaki HTML belgesini düşünün:

<!DOCTYPE html>
<title>HTML Standard</title>
<body>
 <hgroup id="document-title">
  <h1>HTML</h1>
  <h2>Living Standard — Last Updated 12 August 2016</h2>
 </hgroup>
 <p>Some intro to the document.</p>
 <h2>Table of contents</h2>
 <ol id=toc>...</ol>
 <h2>First section</h2>
 <p>Some intro to the first section.</p>
</body>

Bu belge için işlenmiş bir anahat aşağıdaki gibi görünebilir:

Yani, işlenen anahat birincil başlık; HTML, ve ardından iki nokta üst üste ve boşluk. Ve ardından ikincil başlık, Living Standard — Last Updated 12 August 2016 gösterebilir.

Veya, bu belge için işlenen anahat bunun yerine aşağıdaki gibi görünebilir:

Rendered outline that includes an <hgroup> element, with parens around the secondary heading

Yani, işlenen anahat birincil başlığı, HTML'yi ve ardından parantez içinde gösterilen ikincil Başlığı gösterebilir: (Living Standard — Last Updated 12 August 2016).

Örnekler

<hgroup id="document-title">
 <h1>HTML</h1>
 <h2>Living Standard — Last Updated 12 August 2016</h2>
</hgroup>

Özellikler

Özellik Durum Açıklama
HTML Living Standard
The definition of '<hgroup>' in that specification.
Living Standard

Tarayıcı Uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

Ayrıca Bakınız