static

static anahtar kelimesi, bir sınıf için statik bir metod tanımlar.

Syntax

static metodAdi() { ... }

Description

Statik metodlar, kendi sınıfları gerçeklenmeden çağırılır ve aynı zamanda sınıf gerçeklendiği anda çağrılabilir olma özelliklerini yitirirler. Statik metodlar, bir uygulama için yardımcı fonksiyonlar tanımlamak için kullanılırlar.

Examples

Aşağıdaki örnek, bir statik metodun sınıfa nasıl entegre edildiğini ve statik metodu olan başka bir sınıfın onun içerisinde nasıl kullanıldığını gösteriyor. Son olarak, statik bir metodun nasıl çağırıldığını ve çağrılma özelliğini nasıl yitirdiğini gösteriyor. 

class Triple {
 static triple(n) {
  n = n || 1; //should not be a bitwise operation
  return n * 3;
 }
}

class BiggerTriple extends Triple {
 static triple(n) {
  return super.triple(n) * super.triple(n);
 }
}

console.log(Triple.triple());    // 3
console.log(Triple.triple(6));    // 18
console.log(BiggerTriple.triple(3)); // 81
var tp = new Triple();
console.log(BiggerTriple.triple(3)); // 81 (not affected by parent's instantiation)
console.log(tp.triple());      // 'tp.triple is not a function'.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 42.0 45 (45) ? ? ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support No support 45.0 (45) ? ? ? 42.0

See also