Array.prototype.concat

Özet

concat() metodu eklendigi dizi ile parametre olarak aldığı dizi(leri) birleştirerek yeni bir dizi döndürür.

Söz Dizimi

var new_array = old_array.concat(value1[, value2[, ...[, valueN]]])

Parmetreler

valueN
Yeni diziye eklenecek dizi ve/veya değerler. Detaylar için aşağıdaki açıklamayı okuyunuz.

Açıklama

concat çağırılan nesnelerin elemanlarını içeren yeni bir dizi oluşturur. Çağırılma sırasıyla, diziyse elemanlarını, değerse kendisini ekler.

concat , this veya çağırılan dizilerden herhangi birini değiştirmez. Onları kopyalayarak yeni bir dizi oluşturur. Orjinal dizilerin öğeleri yeni diziye aşağıdaki gibi kopyalanır:

  • Nesne referansı (nesnenin kendisi değil): concat nesne referanslarını yeni diziye kopyalar. Hem orjinal hem de yeni dizi aynı nesneye karşılık gelir. Yani, bir başvurulan nesne değiştirilirse, değişiklikler hem yeni hem de orijinal diziler tarafından görülebilir.
  • Metinler ve sayılar (String ve Number (en-US) nesneleri değil): concat metin ve sayıların değerlerini yeni dizinin içine kopyalar.

Not: Dizi/değerlerin birleştirilmesi orjinallerini değiştirmez. Ayrıca, yeni dizi (eleman nesne referansı değilse) üzerindeki herhangi bir operasyon orjinal dizileri etkilemez. Tam tersi de geçerlidir.

Örnekler

Örnek: İki diziyi birleştirme

Aşağıdaki kod iki diziyi birleştiriyor:

var alpha = ['a', 'b', 'c'],
    numeric = [1, 2, 3];

var alphaNumeric = alpha.concat(numeric);

console.log(alphaNumeric); // Result: ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

Örnek: Üç diziyi birleştirme

Aşağıdaki kod üç diziyi birleştiriyor:

var num1 = [1, 2, 3],
    num2 = [4, 5, 6],
    num3 = [7, 8, 9];

var nums = num1.concat(num2, num3);

console.log(nums); // Result: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Örnek: Değerleri dizi ile birleştirme

Aşağıdaki kod değerler ile diziyi birleştiriyor:

var alpha = ['a', 'b', 'c'];

var alphaNumeric = alpha.concat(1, [2, 3]);

console.log(alphaNumeric); // Result: ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

Özellikler

Özellikler Durum Yorumlar
ECMAScript 3rd Edition Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.concat' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.concat' in that specification.
Standard  

Tarayıcı Uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Temel destek 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Özellik Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Temel destek (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Ayrıca Bakınız