Array.prototype.entries()

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

entries() metodu, içerisinde, her bir elemanı için anahtar/değer çifti içeren yeni bir Gezinilebilir Dizi nesnesi döndürür.

var a = ['a', 'b', 'c'];
var iterator = a.entries();

console.log(iterator.next().value); // [0, 'a']
console.log(iterator.next().value); // [1, 'b']
console.log(iterator.next().value); // [2, 'c']

Söz dizimi

a.entries()

Dönüş değeri

Yeni bir gezinilebilir Array nesnesi.

Örnekler

Bir for…of döngüsü kullanımı

var a = ['a', 'b', 'c'];
var iterator = a.entries();

for (let e of iterator) {
  console.log(e);
}
// [0, 'a']
// [1, 'b']
// [2, 'c'] 

Tanımlamalar

Tanımlama Durum Yorum
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.entries' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.entries' in that specification.
Draft  

Tarayıcı uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Temel destekli 38 28 (28) No support 25 7.1
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Temel destekli No support No support 28.0 (28) No support No support 8.0

Ayrıca bknz.