Array.prototype.join()

join() metodu bir array içerisinde yer alan bütün elemanları birleştirerek string bir ifade olarak geri döndürür. (veya array benzeri bir obje olarak) Elemanlar varsayılan olarak virgül ile ayıracı ile ayrılır. İsteğe bağlı olarak elementleri birbirinden ayırmak için farklı ayıraçlar da kullanılabilir.

Sözdizimi (Syntax)

arr.join([separator])

Parametreler

ayıraç Optional
Bir diziye (array) ait elemanları birleştirerek string bir ifade haline getiir. Dizi içinde yer alan elamanları birbirine bağlarken istediğiniz ifadeyi ayıraç olarak kullanabilirsiniz. Eğer ayıraç kullanılmaz ise varsayılan ayıraç olarak virgül kullanılır. Eğer ayıraç olarak boş ifade ("") kullanılırsa, bütün dizinin bütün elemanları birbirine bitişik olacak şekilde dönüştürülür.

String ifade oluşturulurken dizi (array) içerisinde yer alan bütün elemanlar kullanılır. Eğer array içerisinde eleman yok ise (array.length değeri sıfıra eşit ise) join metodu boş string ("") döndürür.

Açıklamalar

Dizi (array) içerisinde yer alan bütün elemanları tek bir ifade (string) haline getirir.

 

Eğer dizi içerisinde yer alan elemanlardan birinin değeri undefined veya null ise, o eleman boş ifadeye ("") dönüştürülür.

Örnekler

Bir arrayi birleştirmenin dört farklı yolu

Aşağıda yer alan örnekte örnekte üç elemandan oluşan a dizisi oluşturup, farklı ayıraçlar kullanarak dört defa birleştirdik. İlk örnekte hiç bir ayıraç kullanmadık, ikinci örnekte virgül ve boşluk, üçüncü örnekte boşluk ve + işareti, son örnekte ise boş ifade (string) değeri kullandık

var a = ['Rüzgar', 'Yağmur', 'Ateş'];
a.join();      // 'Rüzgar,Yağmur,Ateş'
a.join(', ');  // 'Rüzgar, Yağmur, Ateş'
a.join(' + '); // 'Rüzgar + Yağmur + Ateş'
a.join('');    // 'RüzgarYağmurAteş'

Array benzeri obje nasıl birleştirlir ?

Aşağıda yer alan örnekte array benzeri obje olarak bilinen (argümanlar), yapıyı Array.prototype.join üzerinden call Function.prototype.call metodu kullanarak birleştireceğiz. 

function f(a, b, c) {
  var s = Array.prototype.join.call(arguments);
  console.log(s); // '1,a,true'
}
f(1, 'a', true);
//expected output: "1,a,true"

Özellikler

Tarayıcı Uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

See also