Array.of()

Array.of() metodu, verilen argümanları içeren yeni bir dizi (Array) oluşturur. Argüman sayısı ve tipi konusunda herhangi bir kısıtı yoktur.

Array.of() ile Array yapıcı (constructor) arasındaki fark, sayısal argümanları kullanma biçimidir: Array.of(7) tek öğesi 7 olan bir dizi oluştururken, Array(7), 7 öğe kapasiteli -length özelliği 7 olan- boş bir dizi oluşturur (Not: Bu ifade 7 boş yeri olan bir dizi oluştur, kapasitesi kadar tanımsız öğe içeren bir dizi değil).

Array.of(7);    // [7]
Array.of(1, 2, 3); // [1, 2, 3]

Array(7);     // [ , , , , , , ]
Array(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]

Sözdizimi

Array.of(element0[, element1[, ...[, elementN]]])

Parametreler

elementN
Diziyi oluşturacak öğeler.

Dönüş değeri

Yeni bir Array örneği.

Açıklama

Bu fonksiyon ECMAScript 2015 standardının bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için Array.of ve Array.from proposal ve Array.of polyfill linklerine bakabilirsiniz.

Örnekler

Array.of(1);     // [1]
Array.of(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]
Array.of(undefined); // [undefined]

Polyfill

Eğer Array.of() doğal olarak mevcut değilse, aşağıdaki kodu diğer kodlardan önce çalıştırarak oluşturabilirsiniz.

if (!Array.of) {
 Array.of = function() {
  return Array.prototype.slice.call(arguments);
 };
}

Şartnameler

Şartname Durum Yorum
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Standard İlk tanım.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı Uyumu

BCD tables only load in the browser

Ayrıca bakınız