Array.prototype.unshift()

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

unshift() metodu dizinin başına bir veya daha fazla element ekler ve yeni dizinin uzunluğunu size geri döndürür.

Sözdizimi Kuralları

dizi.unshift(element1[, ...[, elementN]])

Parametreler

elementN
Dizinin başına eklenecek değer.

Döndürülen değer

Üzerinde işlem yapılan dizinin yeni length değerini verir.

Açıklama

unshift, girilen değerleri bir dizinin başına ekler.

unshiftkasıtlı olarak geneldir; bu yöntem, benzer nesnelere called veya applied olabilir. diziler. Birbirini length ardışık, sıfıra dayalı sayısal özellikler dizisinde sonuncuyu yansıtan bir özellik içermeyen nesneler , anlamlı şekilde davranamazlar.

Birden fazla eleman parametre olarak girildiğinde, elemanlar parametre sırasına göre dizinin başına yerleştirilmektedir. Parametreleri ayrı unshift metodlarıyla eklemek ve sadece bir unshift metodunda eklemek aynı sonucu vermez.

let dizi = [4, 5, 6];
dizi.unshift(1, 2, 3);
console.log(dizi); 
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

dizi = [4, 5, 6]; // dizi sıfırlanır.

dizi.unshift(1);
dizi.unshift(2);
dizi.unshift(3);

console.log(dizi); 
// [3, 2, 1, 4, 5, 6]

Örnekler

let dizi = [1, 2];

dizi.unshift(0); // dizinin uzunluğu 3 olur.
// dizi: [0, 1, 2]

dizi.unshift(-2, -1); // dizinin uzunluğu 5 olur.
// dizi: [-2, -1, 0, 1, 2]

dizi.unshift([-4, -3]); // dizinin uzunluğu 6 olur.
// dizi: [[-4, -3], -2, -1, 0, 1, 2]

dizi.unshift([-7, -6], [-5]); // dizinin uzunluğu 8 olur.
// dizi: [ [-7, -6], [-5], [-4, -3], -2, -1, 0, 1, 2 ]

Özellikler

Özellik Durum Açıklama
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Living Standard

Tarayıcı desteği

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
unshiftChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Benzer Makaleler