break

Break ifadesi içinde bulunduğu döngüyü , switch (en-US), or label (en-US) ifadelerini sonlandırır  ve programın kontrolünü sonlandırılan ifadeyi ardından takip eden ifadeye geçirir.

Syntax

break [etiket];
etiket
İsteğe bağlıdır.İfade etiketini tanımlamakta kullanılır. Eğer belirtilen ifade bir döngü ya da switch (en-US) değilse, mutlaka kullanılması gerekir.

Description

The break statement includes an optional label that allows the program to break out of a labeled statement. The break statement needs to be nested within the referenced label. The labeled statement can be any block statement; it does not have to be preceded by a loop statement.

Examples

The following function has a break statement that terminates the while loop when i is 3, and then returns the value 3 * x.

function testBreak(x) {
 var i = 0;

 while (i < 6) {
  if (i == 3) {
   break;
  }
  i += 1;
 }

 return i * x;
}

The following code uses break statements with labeled blocks. A break statement must be nested within any label it references. Notice that inner_block is nested within outer_block.

outer_block: {
 inner_block: {
  console.log('1');
  break outer_block; // breaks out of both inner_block and outer_block
  console.log(':-('); // skipped
 }
 console.log('2'); // skipped
}

The following code also uses break statements with labeled blocks but generates a Syntax Error because its break statement is within block_1 but references block_2. A break statement must always be nested within any label it references.

block_1: {
 console.log('1');
 break block_2; // SyntaxError: label not found
}

block_2: {
 console.log('2');
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Unlabeled version.
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Labeled version added.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Break statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Break statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Break statement' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also