Boolean.prototype

Boolean.prototype özelliği Boolean yapıcı methodunun prototipini temsil eder.

Property attributes of Boolean.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

 

Boolean instances inherit from Boolean.prototype. You can use the constructor's prototype object to add properties or methods to all Boolean instances.

Properties

Boolean.prototype.constructor
Bir örneğin prototipini oluşturan fonksiyonu döndürür. Bu varsayılan olarak Boolean işlevidir.

Methods

Boolean.prototype.toSource() This API has not been standardized.
Boolean nesnesinin kaynağını içeren bir dize döndürür; eşdeğer bir nesne oluşturmak için bu dizeyi kullanabilirsiniz. Object.prototype.toSource () (en-US) methodunu geçersiz kılar.
Boolean.prototype.toString() (en-US)
Nesnenin değerine bağlı olarak "true" ya da "false" dizesini döndürür. Object.prototype.toString () methodunu geçersiz kılar.
Boolean.prototype.valueOf() (en-US)
Boolean nesnesinin temel değerini döndürür. Object.prototype.valueOf () (en-US) methodunu geçersiz kılar.

Özellikler

Özellikler Durum Açıklama
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard İlk tanım. JavaScript 1.0'da uygulanmaktadır.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı Uyumluluğu

No compatibility data found for javascript.builtins.Boolean.prototype.
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.