This is an archived page. It's not actively maintained.

JavaScript

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Obsolete JavaScript features and unmaintained docs

ECMAScript 7 підтримка в Mozilla
ECMAScript 2016 є наступним етапом еволюції стандарту ECMA-262 (зазвичай називають JavaScript). Робота над ECMAScript 2015 була завершена 17 червня 2015, нові можливості вже впроваджуються. Ви можете побачити останні впровадження в tc39/ecma262 GitHub репозиторії.
for each...in
Інструкція for each...in перебирає вказаною змінною усі значення властивостей об'єкта. Для кожної окремої властивості виконується вказана інструкція.
Microsoft JavaScript extensions
Microsoft browsers (Internet Explorer, and in a few cases, Microsoft Edge) support a number of special Microsoft extensions to the otherwise standard JavaScript APIs.
Вираз застарілої функції-генератора
Ключове слово function можна використати для визначення застарілої функції-генератора всередині виразу. Щоб зробити функцію застарілим генератором, тіло функції повинно містити принаймні один вираз yield.
Застаріла функція-генератор
Оператор застарілої функції-генератора оголошує застарілу функцію-генератор із вказаними параметрами.