Символ

Символом може бути літера, число, знак пунктуації або недруковані керуючі символи (наприклад, повернення каретки або знак м'якого переносу).  UTF-8 - найбільш поширений набір символів, який включає графеми найпопулярніших мов.

Дізнатись більше

Загальні відомості