Truthy

У мові JavaScript, правдиве (truthy) значення - це значення, яке дорівнює true у контексті Boolean. Всі величини є правдивими, крім тих, які визначені як хибні (тобто, крім false, 0, -0, 0n, "", null, undefined та NaN).

Мова JavaScript використовує неявне перетворення типів у контексті Boolean.

Приклади правдивих значень у JavaScript (які будуть неявно приведені до true у контексті boolean, і, таким чином, виконають блок if):

if (true)
if ({})
if ([])
if (42)
if ("0")
if (new Date())
if (-42)
if (12n)
if (3.14)
if (-3.14)
if (Infinity)
if (-Infinity)

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'ToBoolean abstract operation' in that specification.

Див. також