Cascade and inheritance

Мета  цього уроку - розвинути розуміння найфундаментальніших концептів CSS — каскадності (cascade), специфічності (specificity), і наслідування (inheritance) — ці принципи контролюють те, як  CSS застосовується до елементів HTML і як вирішуються конфлікти між правилами CSS.

Опрацювання цього уроку може здатися не настільки актуальним на даному етапі і занадто академічним порівняно з іншими частинами курсу, однак розуміння цих концепцій збереже вам багато часу в майбутньому. Ми заохочуємо вас опрацювати цю частину курсу уважно і впевнитися, що ви розумієте ці концепти перед тим, як рухатися далі. 

Prerequisites: Basic computer literacy, basic software installed, basic knowledge of working with files, HTML basics (study Introduction to HTML), and an idea of how CSS works (study CSS first steps.)
Objective: To learn about the cascade and specificity, and how inheritance works in CSS.

Правила CSS, що конфліктують між собою

CSS означає Cascading Style Sheets (Каскадні Таблиці Стилів), і розуміння першого слова каскадний є надзвичайно важливим — спосіб поведінки каскадів це ключ до розуміння CSS.

Рано чи пізно, ви будете працювати над проектом і потрапите в ситуацію, коли правила CSS, які повинні були б застосуватися до якогось певного HTML елемента, не працюють.  Як правило, проблема полягатиме в тому, що ви створили два різних СSS правила, які можуть потенційно застосуватися до одного і того самого елемента. Каскад (cascade), так само як і тісно пов*язаний із ним концепт специфічності - це механізми, які контролюють те, яке саме із CSS правил застосується в випадку такого конфлікту. Правило, яке застосується до вашого елементу може бути далеко не тим, на котре ви очікували. Для того, щоб уникнути таких ситуацій, потрібно зрозуміти, як саме працюють ці механізми. 

Так само важливим є і концепт наслідування (inheritance), який полягає в тому, що деякі CSS властивості (CSS properties) по замовчуванню наслідують ознаки своїх батьківських елементів (parent elements), а деякі ні. Це так само може призвести до неочікуваних ситуацій.

Для початку, поглянемо на концепції із якими ми матимемо справу в загальному, а потім розберемо кожну із них по черзі, щоб побачити те, як вони співпрацюють між собою і іншими правилами CSS, які ви написали. Зрозуміти ці концепти може бути непросто спочатку, однак в процесі написання і практикування з CSS, вам буде все легше і легше  розуміти і те, як саме воно працює. 

Каскад (cascade)

Каскад — на найпростішому рівні, цей принцип полягає в тому, що порядок CSS правил має значення. В випадках, коли можна застосувати одне із двох різних правил із однаковою специфічністю, вибирається те правило, яке зазначене останнім. 

В нашому прикладі ми маємо два правила, що могли б бути застосовані до елемента  h1. Елемент h1 в кінцевому результаті виявиться синім — ці два правила мають ідентичний селектор, і, як результат, однакову специфічність, а тому той, який іде останнім по порядку, "перемагає".

 

Специфічність (specificity)

Принцип специфічності полягає в тому, як саме браузер вирішує те, яке із CSS правил застосувати тоді, коли різні правила відносяться до різних селеторів, але все одно можуть бути застосовані до одного і того самого елемента. В певному сенсі це міра того, наскільки специфічним буде вибір селектора.

 • Селектор що відноситься до типу елемента (наприклад, h1, p) буде менш специфічним. Він вибирає всі елементи однакового типу, що з*являться на сторінці, а тому матиме низький показник. 
 • Селектор, що відноситься до класу буде специфічнішим, оскільки він вибере лише ті елементи на сторінці, що матимуть атрибут class із якимось специфічним значенням.  Тому його показник буде вищим.

Час для прикладу: ми знову бачимо 2 правила, що можуть бути застосовані до елемента  h1. В кінцквому результаті  h1 стає червоним — селектор по класу надає своєму правилу більшої специфічності,  а тому браузер застосує саме його, не зважаючи на те, що по порядку він йде другим.

 

Ми пояснимо розрахунок специфічності далі у цій статті. 

Inheritance

Inheritance also needs to be understood in this context — some CSS property values set on parent elements are inherited by their child elements, and some aren't.

For example, if you set a color and font-family on an element, every element inside it will also be styled with that color and font, unless you've applied different color and font values directly to them.

 

Some properties do not inherit — for example if you set a width of 50% on an element, all of its descendants do not get a width of 50% of their parent's width. If this was the case, CSS would be very frustrating to use!

Note: On MDN CSS property reference pages you can find a technical information box, usually at the bottom of the specifications section, which lists a number of data points about that property, including whether it is inherited or not. See the color property Specifications section, for example.

Understanding how the concepts work together

These three concepts together control which CSS applies to what element; in the below sections we'll see how they work together. It can sometimes seem a little bit complicated, but you will start to remember them as you get more experienced with CSS, and you can always look up the details if you forget! Even experienced developers don't remember all the details.

Understanding inheritance

We'll start with inheritance. In the example below we have a ul, with two levels of unordered lists nested inside it. We have given the outer <ul> a border, padding, and a font color.

The color has applied to the direct children, but also the indirect children — the immediate child <li>s, and those inside the first nested list. We have then added a class of special to the second nested list and applied a different color to it. This then inherits down through its children.

 

Things like widths (as mentioned above), margins, padding, and borders do not inherit. If a border were to be inherited by the children of our list, every single list and list item would gain a border — probably not an effect we would ever want!

Which properties are inherited by default and which aren't is largely down to common sense.

Controlling inheritance

CSS provides four special universal property values for controlling inheritance. Every CSS property accepts these values.

inherit
Sets the property value applied to a selected element to be the same as that of its parent element. Effectively, this "turns on inheritance".
initial
Sets the property value applied to a selected element to be the same as the value set for that element in the browser's default style sheet. If no value is set by the browser's default style sheet and the property is naturally inherited, then the property value is set to inherit instead.
unset
Resets the property to its natural value, which means that if the property is naturally inherited it acts like inherit, otherwise it acts like initial.

Note: There is also a newer value, revert, which has limited browser support.

Note: See Origin of CSS declarations in Introducing the CSS Cascade for more information on each of these and how they work.

We can look at a list of links and explore how the universal values work. The live example below allows you to play with the CSS and see what happens when you make changes. Playing with code really is the best way to get to grips with HTML and CSS.

For example:

 1. The second list item has the class my-class-1 applied. This sets the color of the a element nested inside to inherit. If you remove the rule how does it change the color of the link?
 2. Do you understand why the third and fourth links are the color that they are? Check the description of the values above if not.
 3. Which of the links will change color if you define a new color for the <a> element — for example a { color: red; }?

 

Resetting all property values

The CSS shorthand property all can be used to apply one of these inheritance values to (almost) all properties at once. Its value can be any one of the inheritance values (inherit, initial, unset, or revert). It's a convenient way to undo changes made to styles so that you can get back to a known starting point before beginning new changes.

In the below example we have two blockquotes. The first has styling applied to the blockquote element itself, the second has a class applied to the blockquote which sets the value of all to unset.

 

Try setting the value of all to some of the other available values and observe what the difference is.

Розуміння каскадів

Ми тепер розуміємо, чому параграф, що знаходиться всередині структури HTML документа, має такий самий коляр як і той, що вказаний в CSS для елементу  <body>. З початкових уроків ми розуміємо також  from the introductory lessons we have an understanding of how to change the CSS applied to something at any point in the document — whether by assigning CSS to an element or creating a class. We will now take a proper look at how the cascade defines which CSS rules apply when more than one thing could style an element.

There are three factors to consider, listed here in decreasing order of importance. Earlier ones overrule later ones:

 1. Importance
 2. Specificity
 3. Source order

We will look at these from the bottom up, to see how browsers figure out exactly what CSS should be applied.

Source order

We have already seen how source order matters to the cascade. If you have more than one rule, which has exactly the same weight, then the one that comes last in the CSS will win. You can think of this as rules which are nearer the element itself overwriting early ones until the last one wins and gets to style the element.

Specificity

Once you understand the fact that source order matters, at some point you will run into a situation where you know that a rule comes later in the stylesheet, but an earlier, conflicting, rule is applied. This is because that earlier rule has a higher specificity — it is more specific, and therefore is being chosen by the browser as the one that should style the element.

As we saw earlier in this lesson, a class selector has more weight than an element selector, so the properties defined on the class will override those applied directly to the element.

Something to note here is that although we are thinking about selectors, and the rules that are applied to the thing they select, it isn't the entire rule which is overwritten, only the properties which are the same.

This behavior helps avoid repetition in your CSS. A common practice is to define generic styles for the basic elements, and then create classes for those which are different. For example, in the stylesheet below we have defined generic styles for level 2 headings, and then created some classes which change only some of the properties and values. The values defined initially are applied to all headings, then the more specific values are applied to the headings with the classes.

 

Let's now have a look at how the browser will calculate specificity. We already know that an element selector has low specificity and can be overwritten by a class. Essentially a value in points is awarded to different types of selectors, and adding these up gives you the weight of that particular selector, which can then be assessed against other potential matches.

The amount of specificity a selector has is measured using four different values (or components), which can be thought of as thousands, hundreds, tens and ones — four single digits in four columns:

 1. Thousands: Score one in this column if the declaration is inside a style attribute, aka inline styles. Such declarations don't have selectors, so their specificity is always simply 1000.
 2. Hundreds: Score one in this column for each ID selector contained inside the overall selector.
 3. Tens: Score one in this column for each class selector, attribute selector, or pseudo-class contained inside the overall selector.
 4. Ones: Score one in this column for each element selector or pseudo-element contained inside the overall selector.

Note: The universal selector (*), combinators (+, >, ~, ' '), and negation pseudo-class (:not) have no effect on specificity.

The following table shows a few isolated examples to get you in the mood. Try going through these, and making sure you understand why they have the specificity that we have given them. We've not covered selectors in detail yet, but you can find details of each selector on the MDN  selectors reference.

Selector Thousands Hundreds Tens Ones Total specificity
h1 0 0 0 1 0001
h1 + p::first-letter 0 0 0 3 0003
li > a[href*="en-US"] > .inline-warning 0 0 2 2 0022
#identifier 0 1 0 0 0100
No selector, with a rule inside an element's style attribute 1 0 0 0 1000

Before we move on, let's look at an example in action.

 

So what's going on here? First of all, we are only interested in the first seven rules of this example, and as you'll notice, we have included their specificity values in a comment before each one.

 • The first two selectors are competing over the styling of the link's background color — the second one wins and makes the background color blue because it has an extra ID selector in the chain: its specificity is 201 vs. 101.
 • The third and fourth selectors are competing over the styling of the link's text color — the second one wins and makes the text white because although it has one less element selector, the missing selector is swapped out for a class selector, which is worth ten rather than one. So the winning specificity is 113 vs. 104.
 • Selectors 5–7 are competing over the styling of the link's border when hovered. Selector six clearly loses to five with a specificity of 23 vs. 24 — it has one fewer element selectors in the chain. Selector seven, however, beats both five and six — it has the same number of sub-selectors in the chain as five, but an element has been swapped out for a class selector. So the winning specificity is 33 vs. 23 and 24.

Note: This has only been an approximate example for ease of understanding. In actuality, each selector type has its own level of specificity that cannot be overwritten by selectors with a lower specificity level. For example, a million class selectors combined would not be able to overwrite the rules of one id selector.

A more accurate way to evaluate specificity would be to score the specificity levels individually starting from highest and moving on to lowest when necessary. Only when there is a tie between selector scores within a specificity level do you need to evaluate the next level down; otherwise, you can disregard the lower specificity level selectors since they can never overwrite the higher specificity levels.

!important

There is a special piece of CSS that you can use to overrule all of the above calculations, however you should be very careful with using it — !important. This is used to make a particular property and value the most specific thing, thus overriding the normal rules of the cascade.

Take a look at this example where we have two paragraphs, one of which has an ID.

 

Let's walk through this to see what's happening — try removing some of the properties to see what happens if you are finding it hard to understand:

 1. You'll see that the third rule's color and padding values have been applied, but the background-color hasn't. Why? Really all three should surely apply, because rules later in the source order generally override earlier rules.
 2. However, The rules above it win, because class selectors have higher specificity than element selectors.
 3. Both elements have a class of better, but the 2nd one has an id of winning too. Since IDs have an even higher specificity than classes (you can only have one element with each unique ID on a page, but many elements with the same class — ID selectors are very specific in what they target), the red background color and the 1 pixel black border should both be applied to the 2nd element, with the first element getting the gray background color, and no border, as specified by the class.
 4. The 2nd element does get the red background color, but no border. Why? Because of the !important declaration in the second rule — including this after border: none means that this declaration will win over the border value in the previous rule, even though the ID has higher specificity.

Note: The only way to override this !important declaration would be to include another !important declaration on a declaration with the same specificity later in the source order, or one with a higher specificity.

It is useful to know that !important exists so that you know what it is when you come across it in other people's code. However, we strongly recommend that you never use it unless you absolutely have to. !important changes the way the cascade normally works, so it can make debugging CSS problems really hard to work out, especially in a large stylesheet.

One situation in which you may have to use it is when you are working on a CMS where you can't edit the core CSS modules, and you really want to override a style that can't be overridden in any other way. But really, don't use it if you can avoid it.

The effect of CSS location

Finally, it is also useful to note that the importance of a CSS declaration depends on what stylesheet it is specified in — it is possible for users to set custom stylesheets to override the developer's styles, for example the user might be visually impaired, and want to set the font size on all web pages they visit to be double the normal size to allow for easier reading.

To summarize

Conflicting declarations will be applied in the following order, with later ones overriding earlier ones:

 1. Declarations in user agent style sheets (e.g. the browser's default styles, used when no other styling is set).
 2. Normal declarations in user style sheets (custom styles set by a user).
 3. Normal declarations in author style sheets (these are the styles set by us, the web developers).
 4. Important declarations in author style sheets
 5. Important declarations in user style sheets

It makes sense for web developers' stylesheets to override user stylesheets, so the design can be kept as intended, but sometimes users have good reasons to override web developer styles, as mentioned above — this can be achieved by using !important in their rules.

Active learning: playing with the cascade

In this active learning, we'd like you to experiment with writing a single new rule that will override the color and background color that we've applied to the links by default. Can you use one of the special values we looked at in the Controlling inheritance section to write a declaration in a new rule that will reset the background color back to white, without using an actual color vff

If you make a mistake, you can always reset it using the Reset button. If you get really stuck, take a look at the solution here.

What's next

If you understood most of this article, then well done — you've started getting familiar with the fundamental mechanics of CSS. Next up, we'll look at selectors in detail.

If you didn't fully understand the cascade, specificity, and inheritance, then don't worry! This is definitely the most complicated thing we've covered so far in the course, and is something that even professional web developers sometimes find tricky. We'd advise that you return to this article a few times as you continue through the course, and keep thinking about it.

Refer back here if you start to come across strange issues with styles not applying as expected. It could be a specificity issue.

In this module

 1. Cascade and inheritance
 2. CSS selectors
 3. The box model
 4. Backgrounds and borders
 5. Handling different text directions
 6. Overflowing content
 7. Values and units
 8. Sizing items in CSS
 9. Images, media, and form elements
 10. Styling tables
 11. Debugging CSS
 12. Organizing your CSS