Стилі списків

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

Здебільшого Списки ведуть себе як будь-який інший текст, але є деякі властивості CSS, специфічні для списків, які вам потрібно знати, а також деякі найкращі способи розгляду. Ця стаття пояснює все.

Передумови: Основна комп'ютерна грамотність, основи HTML (вивчення Вступу до HTML), основи CSS (вивчення Вступу до CSS), Основи тексту та шрифтів CSS.
Мета: Познайомитися з найкращими практиками та властивостями, пов'язаними зі списками стилів.

Простий приклад списку

Почнемо з того, давайте подивимося на приклад простого списку. У цій статті ми розглянемо списки неупорядкованих, упорядкованих та опису - у всіх є стилістичні функції, схожі на деякі,  що є характерними для їхнього типу списку. Неперевершений приклад доступний на Github ( також перевірте цей код)

Приклад HTML для нашого списку виглядає так:

<h2>Shopping (unordered) list</h2>

<p>Paragraph for reference, paragraph for reference, paragraph for reference,
paragraph for reference, paragraph for reference, paragraph for reference.</p>

<ul>
 <li>Humous</li>
 <li>Pitta</li>
 <li>Green salad</li>
 <li>Halloumi</li>
</ul>

<h2>Recipe (ordered) list</h2>

<p>Paragraph for reference, paragraph for reference, paragraph for reference, 
paragraph for reference, paragraph for reference, paragraph for reference.</p>

<ol>
 <li>Toast pitta, leave to cool, then slice down the edge.</li>
 <li>Fry the halloumi in a shallow, non-stick pan, until browned on both sides.</li>
 <li>Wash and chop the salad.</li>
 <li>Fill pitta with salad, humous, and fried halloumi.</li>
</ol>

<h2>Ingredient description list</h2>

<p>Paragraph for reference, paragraph for reference, paragraph for reference, 
paragraph for reference, paragraph for reference, paragraph for reference.</p>

<dl>
 <dt>Humous</dt>
 <dd>A thick dip/sauce generally made from chick peas blended with tahini, lemon juice, salt, garlic, and other ingredients.</dd>
 <dt>Pitta</dt>
 <dd>A soft, slightly leavened flatbread.</dd>
 <dt>Halloumi</dt>
 <dd>A semi-hard, unripened, brined cheese with a higher-than-usual melting point, usually made from goat/sheep milk.</dd>
 <dt>Green salad</dt>
 <dd>That green healthy stuff that many of us just use to garnish kebabs.</dd>
</dl>

Якщо ви зараз перейдете до живого прикладу та вивчіть елементи списку, що використовують інструменти розробника браузера, ви помітите пара стилів по замовчуванням:

 • <ul> і <ol> елементи мають верхній і нижній margin від 16px (1em)  і padding-left від 40px (2.5em.)
 • Елементи списку (<li> елементи) не встановлено за замовчуванням інтервал.
 • <dl> елемент має верхню та нижню частини margin від 16px (1em), але не набір набивних покриттів.
 • <dd> елементи мають margin-left від 40px (2.5em.)
 • <p> елементи, які ми включили для довідки, мають вершину та нижню частину margin від 16px (1em),так само, як і різні типи списку.

Обробка списку інтервалів

При складанні списків стилів потрібно настроїти свої стилі, щоб вони мали однакові вертикальні відстані як їх оточуючі елементи (такі як абзаци та зображення, іноді їх називають вертикальним ритмом) і однакові між собою горизонтальні відстані (ви можете побачити  закінчений стиль приклад  в Github, і знайти вихідний код також.)

CSS, який використовується для стилізації тексту та інтервалу, виглядає наступним чином:

/* General styles */

html {
 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
 font-size: 10px;
}

h2 {
 font-size: 2rem;
}

ul,ol,dl,p {
 font-size: 1.5rem;
}

li, p {
 line-height: 1.5;
}

/* Description list styles */


dd, dt {
 line-height: 1.5;
}

dt {
 font-weight: bold;
}

dd {
 margin-bottom: 1.5rem;
}
 • Перше правило встановлює розмір шрифту на рівні сайту та розмір шрифту в базовому розмірі 10 пікселів. Вони успадковуються на всій сторінці.
 • Правила 2 та 3 встановлюють відносні розміри шрифтів для заголовків, різні типи списку (діти елементів списку успадковують їх) та абзаци. Це означає, що кожен параграф і список матимуть однаковий розмір шрифту та верхній та нижній інтервал, що допоможе зберегти вертикальний ритм узгоджено.
 • Правило 4 встановлює те ж саме line-height на абзаци та елементи списку - тому абзаци та окремий елемент списку матимуть однаковий інтервал між рядками. Це також допоможе зберегти вертикальний ритм узгоджено.
 • Правила 5 та 6 застосовуються до списку опису - ми встановили те ж саме line-height в термінах та описі списку опису, як ми робили з абзацами та елементами списку. Знову ж таки, послідовність хороша! Ми також робимо, що описові терміни мають жирний шрифт, тому вони виглядають простіше.

List-specific styles

Now we've looked at general spacing techniques for lists, let's explore some list-specific properties. There are three properties you should know about to start with, which can be set on <ul> or <ol> elements:

 • list-style-type: Sets the type of bullets to use for the list, for example, square or circle bullets for an unordered list, or numbers, letters or roman numerals for an ordered list.
 • list-style-position: Sets whether the bullets appear inside the list items, or outside them before the start of each item.
 • list-style-image: Allows you to use a custom image for the bullet, rather than a simple square or circle.

Bullet styles

As mentioned above, the list-style-type property allows you to set what type of bullet to use for the bullet points. In our example, we've set the ordered list to use uppercase roman numerals, with:

ol {
 list-style-type: upper-roman;
}

Це дає нам такий вигляд:

an ordered list with the bullet points set to appear outside the list item text.

You can find a lot more options by checking out the list-style-type reference page.

Bullet position

The list-style-position property sets whether the bullets appear inside the list items, or outside them before the start of each item. The default value is outside, which causes the bullets to sit outside the list items, as seen above.

If you set the value to inside, the bullets will sit inside the lines:

ol {
 list-style-type: upper-roman;
 list-style-position: inside;
}

an ordered list with the bullet points set to appear inside the list item text.

Using a custom bullet image

The list-style-image property allows you to use a custom image for your bullet. The syntax is pretty simple:

ul {
 list-style-image: url(star.svg);
}

However, this property is a bit limited in terms of controlling the position, size, etc. of the bullets. You are better off using the background family of properties, which you'll learn a lot more about in the Styling boxes module. For now, here's a taster!

In our finished example, we have styled the unordered list like so (on top of what you've already seen above):

ul {
 padding-left: 2rem;
 list-style-type: none;
}

ul li {
 padding-left: 2rem;
 background-image: url(star.svg);
 background-position: 0 0;
 background-size: 1.6rem 1.6rem;
 background-repeat: no-repeat;
}

Here we've done the following:

 • Set the padding-left of the <ul> down from the default 40px to 20px, then set the same amount on the list items. This is so that overall the list items are still lined up with the order list items and the description list descriptions, but the list items have some padding for the background images to sit inside. If we didn't do this, the background images would overlap with the list item text, which would look messy.
 • Set the list-style-type to none, so that no bullet appears by default. We're going to use background properties to handle the bullets instead.
 • Inserted a bullet onto each unordered list item. The relevant properties are as follows:
  • background-image: This references the path to the image file you want to use as the bullet.
  • background-position: This defines where in the background of the selected element the image will appear — in this case we are saying 0 0, which means the bullet will appear in the very top left of each list item.
  • background-size: This sets the size of the background image. We ideally want the bullets to be the same size as the list items (or very slightly smaller or larger). We are using a size of 1.6rem (16px), which fits very nicely with the 20px padding we've allowed for the bullet to sit inside — 16px plus 4px of space between the bullet and the list item text works well.
  • background-repeat: By default, background images repeat until they fill up the available background space. We only want one copy of the image inserted in each case, so we set this to a value of no-repeat.

This gives us the following result:

an unordered list with the bullet points set as little star images

list-style shorthand

The three properties mentioned above can all be set using a single shorthand property, list-style. For example, the following CSS:

ul {
 list-style-type: square;
 list-style-image: url(example.png);
 list-style-position: inside;
}

Could be replaced by this:

ul {
 list-style: square url(example.png) inside;
}

The values can be listed in any order, and you can use one, two or all three (the default values used for the properties that are not included are disc, none, and outside). If both a type and an image are specified, the type is used as a fallback if the image can't be loaded for some reason.

Controlling list counting

Sometimes you might want to count differently on an ordered list — e.g. starting from a number other than 1, or counting backwards, or counting in steps of more than 1. HTML and CSS have some tools to help you here.

start

The start attribute allows you to start the list counting from a number other than 1. The following example:

<ol start="4">
 <li>Toast pitta, leave to cool, then slice down the edge.</li>
 <li>Fry the halloumi in a shallow, non-stick pan, until browned on both sides.</li>
 <li>Wash and chop the salad.</li>
 <li>Fill pitta with salad, humous, and fried halloumi.</li>
</ol>

Gives you this output:

reversed

The reversed attribute will start the list counting down instead of up. The following example:

<ol start="4" reversed>
 <li>Toast pitta, leave to cool, then slice down the edge.</li>
 <li>Fry the halloumi in a shallow, non-stick pan, until browned on both sides.</li>
 <li>Wash and chop the salad.</li>
 <li>Fill pitta with salad, humous, and fried halloumi.</li>
</ol>

Gives you this output:

value

The value attribute allows you to set your list items to specific numerical values. The following example:

<ol>
 <li value="2">Toast pitta, leave to cool, then slice down the edge.</li>
 <li value="4">Fry the halloumi in a shallow, non-stick pan, until browned on both sides.</li>
 <li value="6">Wash and chop the salad.</li>
 <li value="8">Fill pitta with salad, humous, and fried halloumi.</li>
</ol>

Gives you this output:

Note: Even if you are using a non-number list-style-type, you still need to use the equivalent numerical values in the value attribute.

Active learning: Styling a nested list

In this active learning session, we want you to take what you've learned above and have a go at styling a nested list. We've provided you with the HTML, and we want you to:

 1. Give the unordered list square bullets.
 2. Give the unordered list items and the ordered list items a line height of 1.5 of their font-size.
 3. Give the ordered list lower alphabetical bullets.
 4. Feel free to play with the list example as much as you like, experimenting with bullet types, spacing, or whatever else you can find.

If you make a mistake, you can always reset it using the Reset button. If you get really stuck, press the Show solution button to see a potential answer.

See also

CSS counters provide advanced tools for customizing list counting and styling, but they are quite complex. We recommend looking into these if you want to stretch yourself. See:

Summary

Lists are relatively easy to get the hang of styling once you know a few associated basic principles and specific properties. In the next article we'll get on to link styling techniques.

 

In this module