Обробник_глобальних_подій.onmouseover

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

Властивістю onmouseover мікшіна GlobalEventHandlers є EventHandler , який обробляє події наведення миші mouseover.

Подія mouseover запускається, коли користувач переміщує курсор на певний елемент. 

Синтаксис

element.onmouseover = function;

Приклад

Цей приклад додає onmouseover та onmouseout подіі до параграфу. Спробуйте перемістити мишу до елементу.

HTML

<p>Test your mouse on me!</p>

JavaScript

const p = document.querySelector('p');
p.onmouseover = logMouseOver;
p.onmouseout = logMouseOut;

function logMouseOver() {
  p.innerHTML = 'Виявлено MOUSE OVER';
}

function logMouseOut() {
  p.innerHTML = 'Виявлено MOUSE OUT';
}

Результат

Специфікації

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onmouseover' in that specification.
Living Standard

Сумісність з браузерами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
onmouseoverChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support