<html>

HTML-елемент <html> являє собою корінь HTML-документа. Решта елементів мають бути його нащадками.

Оскільки <html> є першим (за винятком коментарів) елементом документа, він зветься кореневим елементом. І хоча цей тег може бути відсутнім для HTML, в XHTML він має бути відкритий і закритий явно.

Категорії вмісту Відсутні.
Дозволений вміст Один елемент <head> (en-US) та один (наступний за ним) елемент <body> (en-US).
Обов'язковість тегів

Початковий тег можна опустити, якщо перша річ всередині елементу <html> — не коментар. Кінцевий тег можна опустити тоді, коли одразу після елементу <html> немає коментаря, і він містить елемент <body> (en-US), що має або вміст (непустий), або початковий тег.

Дозволені пращури Як кореневий елемент документа, або як піддокумент складного документа там, де це дозволено.
Інтерфейс DOM HTMLHtmlElement (en-US)

Атрибути

Цей елемент має глобальні атрибути.

manifest This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Вказує URI manifest-файлу, що позначає ресурси, які підлягають локальному кешуванню. Детальніше див. Using the application cache.
version This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Вказує версію HTML Document Type Definition  цього документа. Цей атрибут визнано застарілим, вживайте !DOCTYPE замість нього.
xmlns 
Вказує простір імен (XML) документа. Типове значення "http://www.w3.org/1999/xhtml". Для XHTML то обов'язковий атрибут, а для HTML може бути відсутнім.

Приклад

Використаний в прикладі  DOCTYPE вказує на HTML5.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>

Специфікації

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<html>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation Додано підтримку атрибута manifest (згодом визнаний застарілим).
Атрибут version визнано застарілим.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation Атрибут version визнано застарілим.

Підтримка браузерами

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
manifest (Yes) 3.0 (1.9) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
manifest (Yes) 1.0 (1.9) (Yes) (Yes) (Yes)

Див. також