PUT

Метод HTTP запиту PUT створює новий ресурс або замінює представлення цільового ресурсу даними відправленими у тілі запиту.

Різниця між PUT та POST полягає у тому, що PUT є ідемпотентним: викликаючи його один або кілька разів з одним набором даних продукується той самий результат (тобто немає сторонніх ефектів), у той час, коли, множинні виклики POST можуть мати сторонні ефекти.

Має тіло запиту Так
Успішна відповідь має тіло Ні
Safe Ні
Idempotent Так
Cacheable Ні
Дозволений у HTML формах Ні

Синтаксис

PUT /new.html HTTP/1.1

Приклад

Запит

PUT /new.html HTTP/1.1
Host: example.com
Content-type: text/html
Content-length: 16

<p>Новий файл</p>

Відповіді

Якщо цільовий ресурс не містить відправляємої сутності і PUT запит створює її, сервер має проінформувати клієнтський додаток про створення, відправивши у відповідь 201 (Created)

HTTP/1.1 201 Created
Content-Location: /new.html

Якщо цільовий ресурс містить відправляєму сутність і сутність була успішно мутована (тобто оновлена), відповідно до даних у тілі запиту, сервер має відправити у відповідь або 200 (OK), або 204 (No Content), щоб проінформувати клієнт про успішне завершення запиту.

HTTP/1.1 204 No Content
Content-Location: /existing.html

Специфікації

Специфікація Назва
RFC 7231, section 4.3.4: PUT Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Підтрімка браузерами

BCD tables only load in the browser

Дивіться також