101 Зміна протоколів

Код відповіді HTTP 101 Switching Protocols вказує на протокол, на який сервер перемикається за запитом клієнта, який надіслав повідомлення, включаючий заголовок запиту Upgrade.

Сервер включає в цю відповідь заголовок відповіді Upgrade і вказує протокол, на який він перейшов. Процес детально описаний у статті Протокол механізму оновлення.

Статус

101 Switching Protocols

Приклади

Зміна протоколів може використовуватись з WebSockets.

HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade

Специфікації

Специфікація Назва
RFC 7231, section 6.2.2: 101 Switching Protocol Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Дивись також