Конструктор

Метод constructor — це особливий метод, призначений для створення й започаткування (ініціалізації) новоствореного примірника класу.

Синтаксис

constructor([аргументи]) { … }

Опис

Клас може мати лише один метод з іменем «constructor». Спроба оголосити декілька методів «constructor» для одного класу матиме наслідком помилку SyntaxError.

Метод constructor може звернутися до однойменного методу батьківського класу (надкласу) через ключове слово super.

За відсутності оголошеного методу constructor буде використано типовий започаткувач (конструктор).

Приклади

Використання методу constructor

Цей шмат коду взято з classes sample (переглянути наживо):

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Наступний рядок здійснює виклик успадкованого від Polygon
  // конструктора, передаючи до нього власні параметри.
  super(length, length);

  // Завважте, що в класах-нащадках виклик super() завжди має передувати
  // найпершому звертанню до this. Інакше матимете помилку.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }

 set area(value) {
  this.area = value;
 } 
}

Інший приклад

Погляньте також на цей приклад:

class Polygon {
  constructor() {
    this.name = "Polygon";
  }
}

class Square extends Polygon {
  constructor() {
    super();
  }
}

let newInstance = new Square();
console.log(newInstance.name); // виводить "Polygon"

Типові конструктори

Якщо метод constructor не оголошено, буде використано типовий конструктор. Для первинного класу (що не успадковує інших) то є метод з порожнім тілом:

constructor() {}

Натомість для вторинного класу (що успадковує якийсь інший клас) типовим конструктором є такий:

constructor(...args) {
 super(...args);
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Standard Первинне визначення.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Constructor Method' in that specification.
Draft  

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
constructorChrome Full support 49
Notes
Full support 49
Notes
Notes From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".
Edge Full support 13Firefox Full support 45IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 9WebView Android Full support 49
Notes
Full support 49
Notes
Notes From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".
Chrome Android Full support 49
Notes
Full support 49
Notes
Notes From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".
Firefox Android Full support 45Opera Android ? Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 4.0.0
Disabled
Disabled From version 4.0.0: this feature is behind the --use_strict runtime flag.
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також