Number.prototype

Властивість Number.prototype являє собою прототип для конструктора класу Number.

Атрибути поля Number.prototype
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування ні

Опис

Кожен примірник класу Number успадковує властивості й методи з Number.prototype. Зміни, внесені до прототипа, позначаться на всіх об'єктах, що є примірниками класу Number.

Властивості

Number.prototype.constructor
Повертає функцію, що створила цей примірник об'єкта. Типово це об'єкт Number, який водночас є і функцією.

Методи

Number.prototype.toExponential()
Повертає рядок, що містить експоненціальний запис числа.
Number.prototype.toFixed()
Повертає рядок, що містить запис числа у форматі з нерухомою комою.
Number.prototype.toLocaleString()
Повертає рядок, що містить узалежнений від мови запис числа. Перекриває метод Object.prototype.toLocaleString().
Number.prototype.toPrecision()
Повертає рядок, що містить запис числа із зазначеною точністю у форматі з нерухомою комою чи експоненціальний.
Number.prototype.toSource()
Повертає рядок, що містить код мовою JavaScript, який створює об'єкт класу Number з відповідним значенням. Цей код можна використати для створення нового об'єкта. Перекриває метод Object.prototype.toSource().
Number.prototype.toString()
Повертає рядок, що містить числовий запис значення об'єкта в зазначеній системі числення. Перекриває метод Object.prototype.toString().
Number.prototype.valueOf()
Повертає просте числове значення об'єкта. Перекриває метод Object.prototype.valueOf().

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Living Standard  

Підтримка веб-переглядачами

No compatibility data found. Please contribute data for "javascript.builtins.Number.prototype" (depth: 1) to the MDN compatibility data repository.

Див. також