Number.prototype.toExponential()

Метод toExponential() повертає рядок, що відображає об'єкт Number в експоненціальному позначенні.

Синтаксис

numObj.toExponential([fractionDigits])

Параметри

fractionDigits
Необов'язковий параметр. Ціле число, яке визначає кількість цифр після десяткової крапки. За замовчуванням використовується стільки цифр, скільки необхідно для відображення числа.

Значення, що повертається

Рядок, що відображає об'єкт Number в експоненційному позначенні, з однією цифрою перед десятковою крапкою, округлене до fractionDigits цифр після крапки. 

Винятки

RangeError
Якщо значення fractionDigits занадто маленьке або занадто велике. Значення між 0 і 20, включно, не спричинять RangeError. Також реалізації можуть підтримувати більші та менші значення.
TypeError
Якщо цей метод викликається на об'єкті, який не є об'єктом Number.

Опис

Якщо аргумент fractionDigits не вказаний, кількість цифр після десяткової крапки за замовчуванням дорівнює кількості цифр, необхідній для унікального відображення значення.

Якщо ви використовуєте метод toExponential() на числовому літералі, і цей літерал не має експоненціального показника та десяткової крапки, залиште пробіл(и) перед крапкою, що передує виклику методу, щоб запобігти її інтерпретації як десяткової крапки.

Якщо число має більше цифр, ніж вимагає параметр fractionDigits, число округлюється до найближчого числа, представленого цифрами fractionDigits. Дивіться приклад округлення в описі методу toFixed(), який також застосовується у toExponential().

Приклади

Використання toExponential

var numObj = 77.1234;

console.log(numObj.toExponential());  // виводить 7.71234e+1
console.log(numObj.toExponential(4)); // виводить 7.7123e+1
console.log(numObj.toExponential(2)); // виводить 7.71e+1
console.log(77.1234.toExponential()); // виводить 7.71234e+1
console.log(77 .toExponential());     // виводить 7.7e+1

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toExponential' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toExponentialChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 7Safari Full support 2WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також