Number.prototype.toFixed()

Метод toFixed() форматує число, використовуючи позначення з нерухомою крапкою.

Синтаксис

numObj.toFixed([digits])

Параметри

digits Optional
Кількість цифр після десяткової крапки; це має бути значення між 0 та 20, включно, а реалізації можуть за бажанням підтримувати ширший діапазон значень. Якщо цей аргумент пропущений, він вважається рівним 0.

Значення, що повертається

Рядок, що відображає надане число у форматі числа з нерухомою крапкою.

Винятки

RangeError
Якщо значення digits надто маленьке чи надто велике. Значення між 0 та 100, включно, не спричинять RangeError. Реалізаціям дозвонено підтримувати більші та менші значення, за вибором.
TypeError
Якщо цей метод вкликається на об'єкті, який не є об'єктом Number.

Опис

toFixed() вертає рядкове представлення об'єкта numObj, яке не використовує експоненціальне позначення і має рівно digits цифр після десяткової позиції. Число округлюється за необхідності, а дробова частина заповнюється нулями, якщо це необхідно для досягнення необхідної довжини. Якщо абсолютне значення numObj більше або дорівнює 1e+21, цей метод просто викликає Number.prototype.toString() та повертає рядок у експоненціальному позначенні.

Застереження: Числа з рухомою крапкою не здатні точно відображати усі десяткові числа у двійковому представленні. Це може призвести до неочікуваних результатів, наприклад 0.1 + 0.2 === 0.3, що вертає false .

Приклади

Використання toFixed

let numObj = 12345.6789

numObj.toFixed()    // Вертає '12346': зверніть увагу на округлення, немає дробової частини
numObj.toFixed(1)   // Вертає '12345.7': зверніть увагу на округлення
numObj.toFixed(6)   // Вертає '12345.678900': зверніть увагу на додані нулі
(1.23e+20).toFixed(2) // Вертає '123000000000000000000.00'
(1.23e-10).toFixed(2) // Вертає '0.00'
2.34.toFixed(1)    // Вертає '2.3'
2.35.toFixed(1)    // Вертає '2.4'. Зауважте, округлюється вгору
2.55.toFixed(1)    // Вертає '2.5'. Зауважте, округлюється вниз - дивіться застереження вище
-2.34.toFixed(1)    // Вертає -2.3 (через пріоритет операторів, від'ємні числові літерали не повертають рядок...)
(-2.34).toFixed(1)   // Вертає '-2.3' 

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toFixed' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toFixedChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 7Safari Full support 2WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також