Number.prototype.toString()

Метод toString() вертає рядкове представлення вказаного об'єкта Number.

Синтаксис

numObj.toString([radix])

Параметри

radix
Необов'язковий. Ціле число в діапазоні від 2 до 36, яке вказує основу системи числення для відображення чисел.

Значення, що вертається

Рядкове представлення вказаного об'єкта Number.

Винятки

RangeError
Якщо методу toString() надано основу, меншу за 2 чи більшу за 36, викидається RangeError.

Опис

Об'єкт Number заміщує метод toString() об'єкта Object. (Він не успадковує Object.prototype.toString()). Для об'єктів Number, метод toString() вертає рядкове представлення об'єкта у вказаній системі числення.

Метод toString() розбирає перший аргумент та намагається повернути рядкове представлення числа з вказаною основою radix. Для основ, більших за 10, літери алфавіту вказують числа, більші за 9. Наприклад, для шістнадцяткових чисел (основа 16) використовуються літери від a до f.

Якщо аргумент radix не вказаний, основа вважається рівною 10.

Якщо значення numObj від'ємне, знак зберігається. Це відбувається, навіть якщо основа дорівнює 2; повернений рядок - це додатне двійкове представлення числа numObj зі знаком - попереду, а не numObj у форматі доповняльного коду.

Якщо numObj не є цілим числом, знак 'крапка' використовується для відділення десяткових знаків.

Приклади

Використання toString

let count = 10

console.log(count.toString())    // виводить '10'
console.log((17).toString())     // виводить '17'
console.log((17.2).toString())   // виводить '17.2'

let x = 6

console.log(x.toString(2))       // виводить '110'
console.log((254).toString(16))  // виводить 'fe'

console.log((-10).toString(2))   // виводить '-1010'
console.log((-0xff).toString(2)) // виводить '-11111111'

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.tostring' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також