Array.prototype[@@iterator]()

Початковим значенням властивості @@iterator є та сама функція, яка є початковим значенням властивості values().

Синтаксис

arr[Symbol.iterator]()

Значення, що повертається

Початкове значення, що надається ітератором values(). За замовчуванням, використання arr[Symbol.iterator] поверне функцію values().

Приклад

Перебір за допомогою циклу for...of

var arr = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
var eArr = arr[Symbol.iterator]();
// ваш переглядач має підтримувати цикл for..of
// та змінні, оголошені через let, у циклах for
// також можна використати const та var
for (let letter of eArr) {
  console.log(letter);
}

Альтернативний перебір

var arr = ['а', 'б', 'в', 'г', 'ґ'];
var eArr = arr[Symbol.iterator]();
console.log(eArr.next().value); // а
console.log(eArr.next().value); // б
console.log(eArr.next().value); // в
console.log(eArr.next().value); // г
console.log(eArr.next().value); // ґ

Випадок використання позначення через квадратні дужки

Використовувати цей синтаксис замість позначення через крапку (Array.prototype.values()) зручно, коли ви не знаєте заздалегідь, яким буде об'єкт. Якщо ви маєте функцію, що приймає ітератор та перебирає значення, але не знаєте, чи матиме цей об'єкт метод [Iterable].prototype.values. Це може бути вбудований об'єкт, такий як String, або користувацький об'єкт.

function logIterable(it) {
  var iterator = it[Symbol.iterator]();
  // ваш переглядач має підтримувати цикл for..of
  // та змінні, оголошені через let, у циклах for
  // також можна використати const та var
  for (let letter of iterator) {
      console.log(letter);
  }
}

// Масив
logIterable(['а', 'б', 'в']);
// а
// б
// в

// рядок
logIterable('абв');
// а
// б
// в

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype[@@iterator]()' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype[@@iterator]()' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також