Array.prototype[@@unscopables]

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

Символьна властивість @@unscopable містить імена властивостей, що не були включені у стандарт ECMAScript до версії ES2015. Ці властивості виключені з прив'язок оператора with.

Синтаксис

arr[Symbol.unscopables]

Опис

Стандартні властивості масивів, що виключені з прив'язок with, наступні: copyWithin, entries, fill, find, findIndex, includes, keys та values.

Дивіться Symbol.unscopables, щоб дізнатись, як задати unscopables для ваших власних об'єктів.

Атрибути поля Array.prototype[@@unscopables]
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування так

Приклади

Наступний код чудово працює у ES5 та більш ранніх версіях. Однак, у ECMAScript 2015 та пізніших версіях був запроваджений метод Array.prototype.keys(). Це означає, що всередині середовищ with "keys" тепер буде методом, а не змінною. Саме тут вступає у гру вбудована символьна властивість @@unscopables Array.prototype[@@unscopables], яка не дає деяким методам масивів потрапити у оператор with.

var keys = [];

with (Array.prototype) {
  keys.push('something');
}

Object.keys(Array.prototype[Symbol.unscopables]); 
// ["copyWithin", "entries", "fill", "find", "findIndex", 
//  "includes", "keys", "values"]

Специфікації

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype[@@unscopables]' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype[@@unscopables]' in that specification.
Living Standard

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
@@unscopablesChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 10WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Дивіться також