Array.observe()

This is an archived page. It's not actively maintained.

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Метод Array.observe() використовувався для асинхронного спостереження за змінами у масивах, схоже на  Object.observe() у об'єктах. Він надавав послідовність змін в порядку виникнення. Як і Object.observe(), він викликається з допустимим списком типів ["add", "update", "delete", "splice"]. Однак, цей API застарілий та був прибраний з переглядачів. Ви можете натомість використати більш загальний об'єкт Proxy.

Синтаксис

Array.observe(arr, callback)

Параметри

arr
Масив для спостереження.
callback
Функція, яка викликається кожен раз, коли відбуваються зміни, з наступним аргументом:
changes
Масив об'єктів, кожен з яких відображає зміну. Властивості цих об'єктів змін:
  • name: Ім'я властивості, яка була змінена.
  • object: Змінений масив після того, як відбулась зміна.
  • type: Строка, що вказує тип зміни. Один з "add", "update", "delete", або "splice".
  • oldValue: Тільки для типів "update" та "delete". Значення перед зміною.
  • index: Тільки для типу "splice". Індекс, за яким відбулася зміна.
  • removed: Тільки для типу "splice". Масив видалених елементів.
  • addedCount: Тільки для типу "splice". Кількість доданих елементів.

Опис

Функція callback викликається кожен раз, коли у arr відбувається зміна, з масивом усіх змін у порядку, в якому вони відбувались.

Зміни, зроблені методами масивів, такими як Array.prototype.pop(), будуть записані як "splice". Зміни, пов'язані з призначенням величин за індексом, які не змінюють довжину масиву, можуть бути записані як "update".

Приклади

Логування різних типів змін

var arr = ['a', 'b', 'c'];

Array.observe(arr, function(changes) {
  console.log(changes);
});

arr[1] = 'B';
// [{type: 'update', object: <arr>, name: '1', oldValue: 'b'}]

arr[3] = 'd';
// [{type: 'splice', object: <arr>, index: 3, removed: [], addedCount: 1}]

arr.splice(1, 2, 'beta', 'gamma', 'delta');
// [{type: 'splice', object: <arr>, index: 1, removed: ['B', 'c'], addedCount: 3}]

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

No compatibility data found. Please contribute data for "javascript.builtins.Array.observe" (depth: 1) to the MDN compatibility data repository.

Див. також