Array.prototype.push()

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

Метод push() додає один або більше елементів у кінець масиву та повертає нову довжину масиву.

Синтаксис

arr.push(element1[, ...[, elementN]])

Параметри

elementN
Елементи, що додаються у кінець масиву.

Повернене значення

Нова length властивість об'єкта, на якому був визваний цей метод.

Опис

Метод push додає значення у масив.

push було навмисно створено загальним методом. Він може використовуватися з call() або apply() на об'єктах, подібних до масивів. Метод push спирається на властивість length, щоб розуміти, з якого місця починати додавання заданих значень. Якщо властивість length неможливо перетворити на число, використовується індекс рівний 0. До цього також належить випадок, коли властивості length взагалі не існує, y цьому разі length також буде створено.

Хоча strings - це найближчі, масивоподібні об'єкти, з ними неможливо використовувати цей метод, оскільки рядки є незмінними.  Аналогічно до найближчого, масивоподібного об'єкта arguments.

Приклади

Додавання елементів у масив

Наступний приклад створює sports масив з двома елементами, потім у нього додаються еще два елементи. Змінна total містить нову довжину масиву.

var sports = ['soccer', 'baseball'];
var total = sports.push('football', 'swimming');

console.log(sports); // ['soccer', 'baseball', 'football', 'swimming']
console.log(total); // 4

Поєднання двох масивів

Цей приклад використовує apply() для того, щоб запушити усі елементи з другого масиву.

Не використовуйте цей метод, якщо другий масив (moreVegs у цьому прикладі) занадто великий, оскільки максимальна кількість параметрів, які може вмістити одна функція обмежена, як доводить це практика. Дивиться apply() для отримання більш докладної інформації.

var vegetables = ['parsnip', 'potato'];
var moreVegs = ['celery', 'beetroot'];

// Merge the second array into the first one
// Equivalent to vegetables.push('celery', 'beetroot');
Array.prototype.push.apply(vegetables, moreVegs);

console.log(vegetables); // ['parsnip', 'potato', 'celery', 'beetroot']

Використання об'єкта у масивоподібний спосіб

Як зазначено вище, push було навмисно створено загаліним методом, і це може зіграти нам на користь. Array.prototype.push добре працює на об'єктах, як це показує наш приклад. Зауважте, що ми не створюємо масив для зберігання колекції об'єктів. Натомість ми зберігаємо колекцію у самому об'єкті та використовуємо метод call на Array.prototype.push, щоб змусити його думати, начебто ми використовуємо його на масиві, і це працює, завдяки тому, що JavaScript дозволяє нам встановлювати контекст використання, як нам зручно.

var obj = {
  length: 0,

  addElem: function addElem(elem) {
    // obj.length is automatically incremented 
    // every time an element is added.
    [].push.call(this, elem);
  }
};

// Let's add some empty objects just to illustrate.
obj.addElem({});
obj.addElem({});
console.log(obj.length);
// → 2

Зверніть увагу, що obj хоч і не є масивом, метод push успішно збільшив його властивість length так само, наче б ми мали справу зі справжнім масивом.

Специфікації

Специфікації Статус Коментар
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Реалізоване в JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.push' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.push' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.push' in that specification.
Living Standard

Сумісність з браузерами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
pushChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивиться також