Array.prototype.push()

Метод push() додає один або більше елементів у кінець масиву та повертає нову довжину масиву.

Синтаксис

arr.push(element1[, ...[, elementN]])

Параметри

elementN
Елементи, що додаються у кінець масиву.

Повернене значення

Нова length властивість об'єкта, на якому був визваний цей метод.

Опис

Метод push додає значення у масив.

push було навмисно створено загальним методом. Він може використовуватися з call() або apply() на об'єктах, подібних до масивів. Метод push спирається на властивість length, щоб розуміти, з якого місця починати додавання заданих значень. Якщо властивість length неможливо перетворити на число, використовується індекс рівний 0. До цього також належить випадок, коли властивості length взагалі не існує, y цьому разі length також буде створено.

Хоча strings - це найближчі, масивоподібні об'єкти, з ними неможливо використовувати цей метод, оскільки рядки є незмінними.  Аналогічно до найближчого, масивоподібного об'єкта arguments.

Приклади

Додавання елементів у масив

Наступний приклад створює sports масив з двома елементами, потім у нього додаються еще два елементи. Змінна total містить нову довжину масиву.

var sports = ['soccer', 'baseball'];
var total = sports.push('football', 'swimming');

console.log(sports); // ['soccer', 'baseball', 'football', 'swimming']
console.log(total); // 4

Поєднання двох масивів

Цей приклад використовує apply() для того, щоб запушити усі елементи з другого масиву.

Не використовуйте цей метод, якщо другий масив (moreVegs у цьому прикладі) занадто великий, оскільки максимальна кількість параметрів, які може вмістити одна функція обмежена, як доводить це практика. Дивиться apply() для отримання більш докладної інформації.

var vegetables = ['parsnip', 'potato'];
var moreVegs = ['celery', 'beetroot'];

// Merge the second array into the first one
// Equivalent to vegetables.push('celery', 'beetroot');
Array.prototype.push.apply(vegetables, moreVegs);

console.log(vegetables); // ['parsnip', 'potato', 'celery', 'beetroot']

Використання об'єкта у масивоподібний спосіб

Як зазначено вище, push було навмисно створено загаліним методом, і це може зіграти нам на користь. Array.prototype.push добре працює на об'єктах, як це показує наш приклад. Зауважте, що ми не створюємо масив для зберігання колекції об'єктів. Натомість ми зберігаємо колекцію у самому об'єкті та використовуємо метод call на Array.prototype.push, щоб змусити його думати, начебто ми використовуємо його на масиві, і це працює, завдяки тому, що JavaScript дозволяє нам встановлювати контекст використання, як нам зручно.

var obj = {
  length: 0,

  addElem: function addElem(elem) {
    // obj.length is automatically incremented
    // every time an element is added.
    [].push.call(this, elem);
  }
};

// Let's add some empty objects just to illustrate.
obj.addElem({});
obj.addElem({});
console.log(obj.length);
// → 2

Зверніть увагу, що obj хоч і не є масивом, метод push успішно збільшив його властивість length так само, наче б ми мали справу зі справжнім масивом.

Специфікації

Специфікації Статус Коментар
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Реалізоване в JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.push' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.push' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.push' in that specification.
Living Standard

Сумісність з браузерами

BCD tables only load in the browser

Дивиться також