Date.prototype.setFullYear()

Метод setFullYear() встановлює повне значення року вказаній даті згідно з місцевим часом. Повертає нову часову мітку.

Синтаксис

dateObj.setFullYear(yearValue[, monthValue[, dateValue]])

Параметри

yearValue
Ціле число, що передає числове значення року, наприклад, 1995.
monthValue
Необов'язковий. Ціле число між 0 та 11, що відображає місяці з січня по грудень.
dateValue
Необов'язковий. Ціле число між 1 та 31, що відображає день місяця. Якщо ви вказуєте параметр dateValue, ви повинні також вказати monthValue.

Повертає

Кількість мілісекунд між 1 січня 1970 00:00:00 за UTC та оновленою датою.

Опис

Якщо ви не вказуєте параметри monthValue та dateValue, використовуються значення, що повертають методи getMonth() та getDate().

Якщо вказаний вами параметр знаходиться за межами очікуваного діапазону, setFullYear() пробує оновити інші параметри та інформацію про дату у об'єкті Date відповідно. Наприклад, якщо ви вказуєте 15 в якості monthValue, рік збільшується на 1 (yearValue + 1), а 3 використовується як значення місяця.

Приклади

Використання setFullYear()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setFullYear(1997);

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setFullYear' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також