Date.prototype.setTime()

Метод setTime() встановлює об'єкту Date час, переданий кількістю мілісекунд від 1 січня 1970 року, 00:00:00 за UTC.

Синтаксис

dateObj.setTime(timeValue)

Параметри

timeValue
Ціле число, що відображає кільксть мілісекунд від 1 січня 1970 року, 00:00:00 за UTC.

Повертає

Кількість мілісекунд між 1 січня 1970 року 00:00:00 за UTC та оновленою датой (власне, значення аргументу).

Опис

Використовуйте setTime(), щоб присвоїти дату та час іншому об'єкту Date.

Приклади

Застосування setTime()

var theBigDay = new Date('July 1, 1999');
var sameAsBigDay = new Date();
sameAsBigDay.setTime(theBigDay.getTime());

Специфікації

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також