Math.abs()

Функція Math.abs() повертає абсолютне значення (модуль) числа, що дорівнює:

Math.abs(x)=|x|={xifx>00ifx=0-xifx<0

Синтаксис

Math.abs(x)

Параметри

x
Число.

Результат

Абсолютне значення данного числа.

Опис

Оскільки abs() статичний метод об'єкту Math, він завжди використовується як Math.abs(), а не як метод створеного об'єкту Math  (Math не є конструктором).

Приклади

Поведінка методу Math.abs()

Передача пустого об'єкту, масиву з кількома числами, не числової строки undefined/пустої змінної, повертає  NaN. Передача null, пустої строки або пустого масиву, повертає - 0.

Math.abs('-1');   // 1
Math.abs(-2);    // 2
Math.abs(null);   // 0
Math.abs('');    // 0
Math.abs([]);    // 0
Math.abs([2]);   // 2
Math.abs([1,2]);  // NaN
Math.abs({});    // NaN
Math.abs('string'); // NaN
Math.abs();     // NaN

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Living Standard  

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивись також