Math.abs()

Функція Math.abs() повертає абсолютне значення (модуль) числа, що дорівнює:

Math.abs(x)=|x|={xifx>00ifx=0-xifx<0

Синтаксис

Math.abs(x)

Параметри

x
Число.

Результат

Абсолютне значення данного числа.

Опис

Оскільки abs() статичний метод об'єкту Math, він завжди використовується як Math.abs(), а не як метод створеного об'єкту Math  (Math не є конструктором).

Приклади

Поведінка методу Math.abs()

Передача пустого об'єкту, масиву з кількома числами, не числової строки undefined/пустої змінної, повертає  NaN. Передача null, пустої строки або пустого масиву, повертає - 0.

Math.abs('-1');   // 1
Math.abs(-2);    // 2
Math.abs(null);   // 0
Math.abs('');    // 0
Math.abs([]);    // 0
Math.abs([2]);   // 2
Math.abs([1,2]);  // NaN
Math.abs({});    // NaN
Math.abs('string'); // NaN
Math.abs();     // NaN

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Draft  

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
absChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Дивись також