Math.asinh()

Функція Math.asinh() повертає гіперболічний арксинус числа, що являється:

Math.asinh(x)=arsinh(x)= такий унікальний y,  для якого sinh(y)=x\mathtt{\operatorname{Math.asinh}(x)} = \operatorname{arsinh}(x) = \text{ the unique } \; y \; \text{such that} \; \sinh(y) = x

Синтаксис

Math.asinh(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Гіперболічний арксинус поданого числа.

Опис

Оскільки asinh() статичний метод об'єкту Math, він завжди використовується як Math.asinh(), а не як метод створеного об'єкту Math  (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.asinh()

Math.asinh(1);  // 0.881373587019543
Math.asinh(0);  // 0

Поліфіл

В якості швидкого і брудного трюку для грубої імітації оригіналу можна застосувати формулу arsinh(x)=ln(x+x2+1)\operatorname {arsinh} (x) = \ln \left(x + \sqrt{x^{2} + 1} \right) у вигляді такої функції:

Math.asinh = Math.asinh || function(x) {
  if (x === -Infinity) {
    return x;
  } else {
    return Math.log(x + Math.sqrt(x * x + 1));
  }
};

Являючись формально вірною, вона страждає від значної кількості помилок, пов'язаних із обчисленням чисел із плаваючою комою. Точні результати потребують спеціальної обробки додатніх і від'ємних, дрібних і великих значень аргументів, так, як це зроблено, наприклад, у  glibc чи GNU Scientific Library.

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.asinh' in that specification.

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивіться також