Math.clz32()

Функція Math.clz32() повертає кількість ведучих нульових бітів 32-бітного двоїчного уявлення даного числа.

Синтаксис

Math.clz32(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Кількість ведучих нульових бітів 32-бітного двоїчного уявлення даного числа.

Опис

"clz32" - це скорочено від CountLeadingZeroes32.

Якщо аргумент x не є числом, він спочатку буде приведений до числового формату, а потім - до 32-бітного беззнакового цілого.

Якщо в результаті 32-бітне беззнакове ціле число є нулем - функція повертає 32, тому що всі його біти являються нульовими.

Ця функція, зокрема, дуже помічна для систем, що компілюють щось у JS. Наприклад - Emscripten.

Приклади

Застосування Math.clz32()

Math.clz32(1);        // 31
Math.clz32(1000);       // 22
Math.clz32();         // 32

[NaN, Infinity, -Infinity, 0, -0, null, undefined, 'foo', {}, []].filter(
function(n) {
 return Math.clz32(n) !== 32
});              // []

Math.clz32(true);       // 31
Math.clz32(3.5);       // 30

Поліфіл

Найбільш ефективний поліфіл:

if (!Math.clz32) {
 Math.clz32 = function(x) {
  // Let n be ToUint32(x).
  // Let p be the number of leading zero bits in
  // the 32-bit binary representation of n.
  // Return p.
  if (x == null || x === 0) {
   return 32;
  }
  return 31 - Math.floor(Math.log(x >>> 0) * Math.LOG2E);
 };
}

Специфікації

Специфікація Статус документу Примітка
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.clz32' in that specification.
Standard Первинне визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.clz32' in that specification.
Living Standard  

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивіться також