Math.log1p()

Функція Math.log1p() повертає натуральний логарифм (за основою e) від результату виразу 1 + дане число. Тобто

x>-1,Math.log1p(x)=ln(1+x)\forall x > -1, \mathtt{\operatorname{Math.log1p}(x)} = \ln(1 + x)

Синтаксис

Math.log1p(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Натуральний логарифм (за основою e) від 1+x. Якщо значення аргументу менше за -1, функція повертає NaN.

Опис

Для дуже малих значень x, додавання 1 може повністю або частково зменшити точність .  Числа із рухомою комою подвійної точності, що застосовуються у JS, дають вам приблизно 15 знаків точності.  1 + 1e-15 = 1.000000000000001, але 1 + 1e-16 = 1.000000000000000, тобто 1.0. Просто тому, що 15 останніх знаків при такому округленні зникають.  

Коли ви обчислюєте log(1 + x), ви отримаєте результат, дуже близький до x у випадках, коли x являється малою величиною (саме тому це називається 'натуральним' логарифмом). Якщо ви обчислите Math.log(1 + 1.1111111111e-15) - ви, ймовірно, отримаєте щось близьке до 1.1111111111e-15.  Якщо ж, натомість, ви візьмете логарифм від 1.00000000000000111022 (так, двійкове округлення інколи виглядає не надто гарно), ви отримаєте в якості відповіді 1.11022...e-15, із лише трьома значущими цифрами. Зате за допомогою Math.log1p(1.1111111111e-15) ви отримаєте значно точніший результат - 1.1111111110999995e-15 - із 15 значущими цифрами (власне навіть 16 для цього випадку).

Якщо значення x менше, ніж -1, результатом зажди буде NaN.

У зв'язку з тим, що log1p() - це статичний метод Math, слід завжди викликати його як Math.log1p(), аніж як метод створеного вами об'єкту Math (оскільки Math не являється конструктором).

Приклади

Застосування Math.log1p()

Math.log1p(1);  // 0.6931471805599453
Math.log1p(0);  // 0
Math.log1p(-1); // -Infinity
Math.log1p(-2); // NaN

Поліфіл

Метод може бути відтворений за допомогою наступної функції:

Math.log1p = Math.log1p || function(x) {
  return Math.log(1 + x);
};

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.log1p' in that specification.

Підтримка у браузерах

BCD tables only load in the browser

Дивіться також