Math.round()

Функція Math.round() повертає значення числа заокруглене до найближчого цілого.

 

 

Синтаксис

Math.round(x)

Параметри

x
Число.

Повернуте значення

Значення отриманого числа, округлене до найближчого цілого.

Опис

Якщо дробова частина числа більша або рівна 0.5, аргумент буде округлено до найближчого більшого цілого. Якщо дробова частина числа менша 0.5, аргумент буде округлено до найближчого меншого цілого. Якщо дробова частина рівна 0.5, то аргумент буде округлено до найближчого цілого в напрямку +∞.  Зверніть увагу, що функція round() відрізняється від багатьох мов, які часто приводять цей випадок до наступного цілого числа, віддаленого від нуля (маємо інший результат у випадку від'ємних чисел з дробовою частиною рівною 0.5).

Оскільки round() - це статичний метод Math, ви завжди використовуєте його як Math.round (), а не як метод об'єкта Math, який ви створили (Math не має конструктора).

Приклади

Math.round( 20.49); // 20
Math.round( 20.5); // 21
Math.round( 42 ); // 42
Math.round(-20.5); // -20
Math.round(-20.51); // -21

Десяткове округлення

// Closure
(function() {
 /**
  * Decimal adjustment of a number.
  *
  * @param {String} type The type of adjustment.
  * @param {Number} value The number.
  * @param {Integer} exp  The exponent (the 10 logarithm of the adjustment base).
  * @returns {Number} The adjusted value.
  */
 function decimalAdjust(type, value, exp) {
  // If the exp is undefined or zero...
  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
   return Math[type](value);
  }
  value = +value;
  exp = +exp;
  // If the value is not a number or the exp is not an integer...
  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
   return NaN;
  }
  // If the value is negative...
  if (value < 0) {
   return -decimalAdjust(type, -value, exp);
  }
  // Shift
  value = value.toString().split('e');
  value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
  // Shift back
  value = value.toString().split('e');
  return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
 }

 // Decimal round
 if (!Math.round10) {
  Math.round10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('round', value, exp);
  };
 }
 // Decimal floor
 if (!Math.floor10) {
  Math.floor10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('floor', value, exp);
  };
 }
 // Decimal ceil
 if (!Math.ceil10) {
  Math.ceil10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('ceil', value, exp);
  };
 }
})();

// Round
Math.round10(55.55, -1);  // 55.6
Math.round10(55.549, -1); // 55.5
Math.round10(55, 1);    // 60
Math.round10(54.9, 1);   // 50
Math.round10(-55.55, -1); // -55.5
Math.round10(-55.551, -1); // -55.6
Math.round10(-55, 1);   // -50
Math.round10(-55.1, 1);  // -60
Math.round10(1.005, -2);  // 1.01 -- compare this with Math.round(1.005*100)/100 above
Math.round10(-1.005, -2); // -1.01
// Floor
Math.floor10(55.59, -1);  // 55.5
Math.floor10(59, 1);    // 50
Math.floor10(-55.51, -1); // -55.6
Math.floor10(-51, 1);   // -60
// Ceil
Math.ceil10(55.51, -1);  // 55.6
Math.ceil10(51, 1);    // 60
Math.ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
Math.ceil10(-59, 1);    // -50

PHP-Like rounding Method

The code below can be used to add your own version of Math.round to your own namespace which takes a precision parameter. Unlike Decimal rounding in the example above, this performs no conversion to and from strings, and the precision parameter works same way as PHP and Excel whereby a positive 1 would round to 1 decimal place and -1 would round to the tens.

var myNamespace = {};

myNamespace.round = function(number, precision) {
  var factor = Math.pow(10, precision);
  var tempNumber = number * factor;
  var roundedTempNumber = Math.round(tempNumber);
  return roundedTempNumber / factor;
};

myNamespace.round(1234.5678, 1); // 1234.6
myNamespace.round(1234.5678, -1); // 1230

Cпецифікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Впроваджено в JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.round' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.round' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.round' in that specification.
Living Standard  

Сумісність браузерів

BCD tables only load in the browser

Дивіться також