Object.fromEntries()

Метод Object.fromEntries() перетворює список пар ключ-значення на об'єкт.

Синтаксис

Object.fromEntries(iterable);

Параметри

iterable
Ітерабельний об'єкт, наприклад, Array або Map, або інші об'єкти, що реалізують протокол перебируваного.

Значення, що повертається

Новий об'єкт, чиї властивості надані записами ітерабельного об'єкта.

Опис

Метод Object.fromEntries() приймає список пар ключ-значення і повертає новий об'єкт, властивості якого надані цими записами. Аргумент iterable має бути об'єктом, що реалізує метод @@iterator, який повертає об'єкт ітератор, що утворює подібний до масиву об'єкт з двома елементами. Перший його елемент - це значення, що використовується в якості ключа властивості, а другий елемент - значення, що буде асоціюватися з цим ключем.

Object.fromEntries() виконує дію протилежну до Object.entries().

Приклади

Перетворення Map на Object

За допомогою Object.fromEntries, можна перетворити Map на Object:

const map = new Map([ ['foo', 'bar'], ['baz', 42] ]);
const obj = Object.fromEntries(map);
console.log(obj); // { foo: "bar", baz: 42 }

Перетворення Array на Object

За допомогою Object.fromEntries можна перетворити Array на Object:

const arr = [ ['0', 'a'], ['1', 'b'], ['2', 'c'] ];
const obj = Object.fromEntries(arr);
console.log(obj); // { 0: "a", 1: "b", 2: "c" }

Перетворення об'єкта

За допомогою методу Object.fromEntries, його протилежності  Object.entries() та методів маніпулювання масивами можна ось так трансформувати об'єкти:

const object1 = { a: 1, b: 2, c: 3 };

const object2 = Object.fromEntries(
  Object.entries(object1)
  .map(([ key, val ]) => [ key, val * 2 ])
);

console.log(object2);
// { a: 2, b: 4, c: 6 }

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Object.fromEntries' in that specification.
Living Standard Початкове визначення у ECMAScript 2019.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Дивіться також